Румънското правителство въведе таван на цените на електроенергията и природния газ за период от една година, съобщи в събота Радио „Румъния”. Тази мярка ще бъде от полза както за частните, така и за промишлените потребители.

Съгласно правителствено постановление, одобрено в петък, домашните клиенти, които не консумират повече от 100 kW на месец, ще плащат 68 бани (14 цента) на киловат, а ако консумацията им надвишава 300 киловата, тогава цената става максимум 80 бани (16 цента) на киловат. Промишлените клиенти ще плащат до 1 лея (20 цента) на киловат.

Предлагат по-висок таван на помощите за бизнеса заради цените на тока

Що се отнася до природния газ, цената му за домашни потребители ще бъде максимум 31 бани (6 цента), а за промишлени клиенти - не повече от 37 бани (7 цента) на киловат.

"Ние взехме тези мерки за защита на гражданите, стимулиране на икономиката и защита на работните места”, каза премиерът Николае Чука.

В същото време в Министерството на енергетиката се предприемат мерки за идентифициране на нови източници на енергия и нови източници за доставка на природен газ. Таванът на цените на енергията ще бъде в сила от 1 април 2022 г. до 31 март 2023 г.