Около 1,4 милиона души от шестте държави от Западните Балкани работят нелегално, а грубите оценки сочат, че общата загуба в приходите на шестте икономики е няколко милиарда евро. В Република Северна Македония делът на недекларираните в общата заетост е 18,5% и е най-малък в региона, докато най-висок е в Черна гора с дял от 33%.

Това са данните, представени днес в Сараево на международен семинар, организиран от Съвета за регионално сътрудничество (СРС) с представители на политиката, социални партньори и експерти от Западните Балкани, съобщава МИА.

"Според проучванията на работната сила, между 20 и 30 процента от служителите се оценяват като недекларирани, а според проучванията на компании от Световната банка, почти половината или 49,2% от фирмите в региона се конкурират с фирми, работещи на черно", казва Мая Трендафилова, ръководител на отдела за програмиране на СРС.

Най-добрият отговор се крие в структуриран регионален подход, който не се основава само на санкции, но също така насърчава прехода към формална заетост, наред с другото, и информиране за ползите от него, добави Трендафилова.