Футболното първенство и другите спортни прояви продължават по план, без публика. Изключение правят тренировките и състезанията за лица до 18 години, но международните ще продължат.

Фитнесите обаче ще бъдат затворени, тъй като рискът е най-голям.

"Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер до 18-годишна възраст, с изключение на международните състезания, които са започнали към дата на влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18-годишна възраст и международните състезания се провеждат без публика. Преустановяват се посещенията във фитнес центровете", каза Ангелов.