Христо Крушарски отново е едноличен собственик на Локомотив, това стана ясно днес след проведеното Общо събрание на акционерите на клуба, което се състоя днес на "Лаута". Припомняме, че до момента Крушарски заедно с Адам Сотков поделяха собствеността на отбора. 

В средата на декември стана ясно, че Сотков се оттегля, а днес това вече беше и официализирано. 

Припомняме, че Крушарски пое Локомотив през 2015-та година, но от миналата година Сотков взе властта в клуба и Крушарски се оттегли от управлението, но запази акциите си. 

В началото на 2023-та година Сотков беше близо да вземе всичките акции на клуба, но Крушарски реши да стопира сделката и да запази дяловете си и се върна в управлението на Локомотив. 

В началото на декември имаше сериозен разнобой между ръководството и изпълнителния директор Павел Колев, който обяви доста скандални неща, а малко след това Сотков се оттегли. 

Локомотив ще има и чисто нов Съвет на директорите. В него влизат Венко Рахталиев, който е бил и преди част от управлението на клуба, Димитър Палазов, който е директор на школата на Локомотив и Антон Спасов

От Съвета на директорите бяха освободени Адам Сотков, Румен Руйчев, Лъчезар Вълканов. Руйчев и Вълканов бяха изпълнителни директори на клуба от квотите съответно на Крушарски и Сотков, но двамата подадоха оставки и се оттеглиха от управлението преди година. 

Мандатът на новия Съвет на директорите на Локомотив е за срок от 2 години. 

Остава единствено промените да бъдат вписани в Търговския регистър. 

Ето какви точки се гласуваха на събранието: 

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

2. Избор на регистриран одитор за 2024г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2024г.;

3. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2022 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2022 г.;

4. Освобождаване като член на Съвета на директорите на Адам Живков Сотков. Проект за решение: Освобождава Адам Живков Сотков като член на Съвета на директорите.

5. Освобождаване като член на Съвета на директорите на Румен Василев Руйчев. Проект за решение: Освобождава Румен Василев Руйчев като член на Съвета на директорите.

6. Освобождаване като член на Съвета на директорите Лъчезар Димитров Вълканов. Проект за решение: Освобождава Лъчезар Димитров Вълканов като член на Съвета на директорите.

7. Приемане като нов член на Съвета на директорите на Венко Любомиров Рахталиев с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър, на мястото на освободения Адам Живков Сотков.

8. Приемане като нов член на Съвета на директорите на Димитър Радков Палазов с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър, на мястото на освободения Румен Василев Руйчев.

9. Приемане Като нов член на Съвета на директорите на Антон Антонов Спасов с мандат 2 (две) години, считано от датата на публикуване в Търговския Регистър, на мястото на освободения Лъчезар Димитров Вълканов.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 2022г. и 202Зг.