Стадион "Христо Ботев" има лиценз за Европа. Това категорично заявиха строителите на Колежа в отговор на обвиненията на Гражданския съвет, които бяха публикувани в страницата на сдружение ПФК Ботев Пловдив.
 
Ето и цялата позиция:
 
 
Уважаеми Ботевисти,
 
Уважаеми Пловдивчани,
 
Днес станахме свидетели на поредната голяма манипулация на хора, криещи се зад името на гражданския съвет, провокирайки разделение на ботевистката общност. За това искаме да отговорим точка по точка на големите лъжи, публикувани в страницата на сдружение ПФК Ботев Пловдив:
 
1. На срещата, проведена в Община Пловдив на 14.06.2024 г. в 14:00 ч. по покана на кмета на града, Костадин Димитров, присъстваха Рашко Стоянов – член на гражданския съвет и подписал меморандума с Община Пловдив от името на гражданския съвет. Живко Стамболиев – член на гражданския съвет, а Иван Шопов – също член на гражданския съвет, остана извън залата, тъй като кметът на града разпореди срещата да бъде в намален състав. На срещата кметът на града, Костадин Димитров, предложи да се сключи анекс за определени помещения и тяхното въвеждане в експлоатация. По този повод ДЗЗД „Колежа“ и кметът на общината са провеждали няколко срещи. За това казваме, че на тази среща се водеше диалог за тези помещения и ние отново бяхме категорични, че те НЕ попадат в обхвата на подписания договор между Община Пловдив и ДЗЗД „Колежа“, както и последвалия анекс за СМР-та в етап 1 и етап 1.2.
 
2. На срещата бе коментирано писмо от БФС до Община Пловдив за използването на стадион „Христо Ботев“ за международни срещи. Искаме да кажем, че стадион „Христо Ботев“ разполага с необходимия лиценз за провеждането на футболни срещи на ПФК Ботев в Лига Европа и Лига на конференциите.
 
3. Гражданският съвет, с подписания меморандум с Община Пловдив, изисква препроектиране на помещения, включени в етап 2, да бъдат прехвърлени към етап 1.2 – включващи скайбоксове, спортен бар, асансьори, магазин, за да могат те да бъдат въведени в експлоатация, когато етап 1.2 получи разрешение за ползване.
 
4. ДЗЗД „Колежа“ заявява, че единственият начин за цялостното завършване на стадион „Христо Ботев“ е обявяването на общинска поръчка от Община Пловдив за етап 2, на която могат да се явяват неограничен брой фирми и спечелилата да завърши изцяло стадиона. Съответно, той да получи разрешение за ползване в цялостния си вид. Така тезата за индексация и искане на още пари е напълно неоснователна, като искаме да кажем, че има постановление на Министерския съвет за индексации на договори през периода, който се извършваха строителните дейности на стадион „Христо Ботев“, а това е единственият проект в Пловдив, който не е индексиран.
 
5. ДЗЗД „Колежа“ няма никакво отношение по подписания меморандум между Гражданския съвет и Община Пловдив.
 
6. Относно възможното забавяне на строителните дейности в точка 2 от меморандума, гражданският съвет иска от кмета на града, Костадин Димитров, препроектиране, което има следната хронология:
• За да бъде възможно препроектиране, трябва да бъдат осигурени средства от общинския бюджет – срок поне 1 месец;
• Възлагане и договор с главния проектант след осигуряване на средства от бюджета – срок 1 месец;
• Превеждане на аванс и започване на работа на главния проектант, който вече е предоставил оферта за това – 3 месеца;
• След предоставяне на препроктирането от главния проектант, предстои добавянето им към строителното разрешение и изготвяне на ново КСС – срок 2 месеца;
• Възлагане и изпълнение от Община Пловдив – срок 1 месец;
• Общ срок на забавяне – 8-9 месеца;
Видно от споразумението от МРРБ и Община Пловдив, за да се оползотворят всички средства на стойност 33 583 400 лв с ДДС, всички СМР-та трябва да бъдат завършени до октомври 2026г, а до декември 2026г да бъдат въведени в експлоатация. Нормалните срокове за изпълнение на оставащи СМР-та са поне 20 месеца и при исканото препроектиране и последващо забавяне, това може да доведе до загуба на средства и неизпълнение на подписаното споразумение.
ДЗЗД „Колежа“ до този момент е изпълнил СМР-та на стойност 48.570 млн лв без ДДС. Относно твърденията, че ПФК Ботев Пловдив разполага със строителна площадка, терен, седалки, фасада, искаме да кажем, че ПФК Ботев Пловдив е получил приход от всичко това над 4 млн. лева за изминалия футболен сезон.
Относно твърденията, че стадион Христо Ботев изглежда като построен в час по трудово обучение, искаме да кажем, че над 20 държавни институции са приели извършените СМР-та от ДЗЗД „Колежа“, без нито една забележка и всеки, който внушава в обществото различно твърдение ще бъде подведен под отговорност за уронване на престижа на компанията.
 
7. ДЗЗД „Колежа“ публикува споразумението между Община Пловдив и МРРБ, в което е видно, че отпуснатите средства на стойност 33 583 400 лв с ДДС са единствено и само за изпълнение на строително монтажни работи по чл.2 ал.2 от споразумението.
8. ДЗЗД „Колежа“ отново заявява, че единственият начин за довършване на етап 2 и оползотворяването на всички средства, отпуснати от републиканския бюджет и включени в споразумение между МРРБ и Община Пловдив от 29.03.2024г е провеждането на нова обществена поръчка, документите за това се изготвят не от строителя, а от възложителя. Всички критерии, технически специфики и КСС-та се изготвят, съвместно Община Пловдив и главния проектант на стадиона.
В заключение, ДЗЗД „Колежа“ пита защо при наличие на целия финансов ресурс за етап 2 и при наличие на пълен проект за категория 4 на УЕФА, входиран в Община Пловдив през ноември 2022г. и допълнен в строителното разрешение, гражданският съвет се опитва да прави нова етапност и препроектиране?
 
За да стане ясно на всички ДЗЗД „Колежа“ има сключен договор и анекс с Община Пловдив за етап 1 и етап 1.2, които са обособени с решение на ОБС по решение на общински съвет. ДЗЗД“ Колежа“ няма никакво отношение към етап 2.0 и за това апелира Община Пловдив да не губи време, а да пусне нова обществена поръчка.