"През тази седмица имаше едно ново нещо - обявяването на цялостната сума за "Колежа". Тази сума община Пловдив трябва да оцени дали отговаря на пазарните цени за строителство по проект. Ние поискахме да ни предоставят този анализ“. Това обяви Живко Стамболиев от името на феновете на Ботев след среща с кмета Здравко Димитров

"Това, което се договорихме с кмета на града и зам.-кмета по строителство, е до края на другата седмица 12 млн. лв., които бяха отпуснати с решение на ОбС, да бъдат възложени целево с възлагателно писмо към строителя да бъдат усвоени за козирка - не само за метална конструкция, а и за цялостно покриване. Ние не знаем колко пари са актувани до момента. Това е обект на анализ на община Пловдив и контролните органи, които в момента проверяват обществената поръчка", заяви Стамболиев.