"Винаги започваме с програмни речи, в които даваме обещания, които никога не спазваме. В същите тези речи правим и заклинания, които на следващия ден забравяме. Затова, позволете ми, нека един път да започнем със стихове", призова от трибуната Виктория Василева от "Величие".

"И все по-упорито се говори, че Ботев бил от българин убит. И българин пръв бил проговорил какъв бил Левски и къде бил скрит. Безсмъртен казват бил Димитър Общи. Пак го срещам днес незнайно где. И пак се плаша, че може и мен да предаде".

"Българийо, родино, майко моя! Прекръствам те с един разпятен кръст и пак те питам с ужас неспокоен... Как можеш и мръсникът, и героят, да раждаш из едната своя плът".

"Дали ще бъдем мръсници или герои, зависи само и единствено от нас", каза Виктория Василева от "Величие"