Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи съставите на секционните избирателни комисии зад граница и обяви незаетите места. Това се посочва в решение на ЦИК от 20 март.

Незаетите места са обявени в приложение, публикувано днес, към решението на комисията.

ЦИК назначава секционните избирателни комисии по предложенията на парламентарно представените партии и коалиции, след консултации. 

Според Изборния кодекс (ИК), когато партия или коалиция не е направила предложение, ЦИК назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър. Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи, или оправомощеният от него заместник-министър могат да правят предложенията въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна, се посочва още в ИК.