Едно българско домакинство, което реши да използва природен газ за отопление тази зима, вместо електрическа енергия, ще спести за една година около 1600 лева.
Газът е значително по-екологично гориво от всичките си изкуствено присадени братя, като въглищата и нефтопродуктите. Ако политиците в България се разберат, до една година България може да започне да добива собственото си потребление на природен газ за следващите 15 години. Това каза за "Ревизия" изпълнителният директор на "Овергаз" Светослав Иванов.

"От 1 януари 2008 г. до края на миналата година нашето общество похарчи около 6,5 милиарда лева за инвестиции във възобновяеми източници. Не казвам, че това е лошо. Може би този, който го прави, вижда някакви ползи в това свое действие. Трябва обаче винаги да сме подготвени за алтернативни сценарии. С половината от тях можеше да бъдат газифицирани 1 милион български домакинства, които днес щяха да спестят близо 3 милиарда лева годишно от икономии на разходи за енергия", смята той.

По думите му ние сме единствената държава в региона, която намали потреблението на природен газ. "Ако към предприятията, които се контролират от държавата, се проявява прекалено голяма доза неоправдана толерантност, това със сигурност рефлектира върху интереса на крайния потребител. Ако има еднакво третиране при подходящи условия на пазара, няма никакъв проблем някоя компания да е държавна, а друга да е частна. В България има едно единствено предприятие на енергийния пазар, това е "Булгаргаз", който изпълнява функцията на обществен доставчик. Това е една услуга, която не може да бъде отказвана по закон, за която няма ясно разписани правила. Никъде няма да намерите документ, който да дава ясна дефиниция", коментира Иванов за Нова.