Шоуменът Слави Трифонов, който в събота учреди партията си „Няма такава държава” за по-малко от 20 мин., не очаква проблем с регистрацията на партията си в съда. Това се разбира от негова публикация във фейсбук в която отговаря на преподавателя по право проф. Огнян Герджиков. Вчера бившият служебен премиер, бивш председател на Народното събрание и действащ преподавател предположи, че партията на Слави Трифонов "Няма такава държава" може да има проблем с регистрацията й в съда заради името й. Той отбеляза, че законът не позволява партия да уронва доброто име и престиж на държавността, а нарушение на това изискване се съдържа още в името на самата партия.

„Позволявам си да коментирам изказване на професор Огнян Герджиков, само защото е бивш председател на Народното събрание и бивш министър-председател. Освен това е и преподавател по право в Софийския Университет. И като такъв, би следвало да познава закона по-добре от всички нас”, започва публикацията на Трифонов.

„Вчера професор Герджиков заяви: “... зaкoнът нe пoзвoлявa пaртия дa урoнвa дoбрoтo имe и прecтиж нa държaвнocттa. A нaрушeниe нa тoвa изиcквaнe ce cъдържa oщe в имeтo нa caмaтa пaртия "Нямa тaкaвa държaвa".Малко факти.

Първо:

Няма закон в България, който да има такъв текст, какъвто импровизирано посочва професорът.

Второ:                        

В член 4-ти от Закона за политическите партии пише следното: “Организацията и дейността на политическите партии се осъществяват въз основа на Конституцията, законите и в съответствие с техните устави.”

Трето:

Ето какво пише в Конституцията:

Член 44.

(1) Гражданите могат свободно да се сдружават.

(2) Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури, или се стремят да постигнат целите си чрез насилие.

(3) Законът определя организациите, които подлежат на регистрация, реда за тяхното прекратяване, както и взаимоотношенията им с държавата.

Пояснявам за професора – в тези текстове на Конституцията се говори за дейност, а не за име.

Четвърто:

Единственото място в Закона за политическите партии, където се говори за име, е следният текст:

Член 14.

(2) Не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци.

И пето:

В закона за Юридическите лица с нестопанска цел, който е водещият закон по отношение на сдруженията, а партиите също са сдружение по смисъла на закона, пише следното:

Чл. 7. (1) Наименованието трябва да включва ясно означение на вида на юридическото лице с нестопанска цел.

(2) Наименованието трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.

Това са фактите.

В крайна сметка, твърдението “Няма такава държава” не отговаря на въпроса “каква?” Каква “такава” държава няма? Отговорът на този въпрос оставям на вас. Защото, в крайна сметка, държавата е такава, каквато си я направим”, написа още Трифонов.

"За мен наименованието на партията на Слави Трифонов накърнява добрите нрави, тъй като отрича, че има такава държава. Очевидно е, че става дума за България, едва ли за Шри Ланка, което означава, че отрича, че има такава държава", коментира проф. Огнян Герджиков пред "24 часа". Като юрист за мен е смущаващо името, допълни професорът и уточни, че мнението му е лично и не ангажира никого, а съдът е този, който ще прецени дали да допусне регистрацията на новата партия или не.

Слави Трифонов учреди партия при медийно затъмнениеДосега вие мълчахте, сега ние ще мълчим, заяви един от делегатите на излизане от залата