Налице са „дълбоки, системни дефекти на модела на управление на държавата и на отношенията между държавата и гражданите”. Причините за това са „порочният начин на управление, който се отличава с некомпетентност, корупция, злоупотреба с власт, липса на отчетност, неефективен контрол и практическа безотговорност”. Това се констатира във втората част на проекта за Национален стратегически документ, подготвен от Стратегическия съвет към президента Румен Радев. Документът беше публикуван за обществено обсъждане в петък.

„Българската държава се управлява така, че тези, които са на власт, се интересуват единствено от това да задържат властта колкото е възможно по-дълго; властимащите не желаят, а и нямат капацитет да обсъждат и решават най-острите проблеми на нацията ... Политическото и властово статукво, т.е. наложеният и упорито защитаван неприемлив начин на управление на държавата, се превръща в препятствие за дългосрочното развитие на страната ни. Затова реализацията на националната стратегия предполага осигуряване на предварителна предпоставка - дълбоко реформиране на държавата, най-вече на модела, по който се получава и упражнява властта”, пише още в документа.

В него се набляга на проблемите в публичната власт, като особен акцент се поставя на съдебната, за която се констатира, че се „наблюдават сериозни проблеми, които са сред основните причини за кризата на държавността в България”. „Запазването на парламентарното влияние в управлението на съдебната власт поражда основателни съмнения за политически обвързаности на членовете на колегиите; на практика участието на съдебна и законодателна власт във ВСС е посредством политическите квоти на парламентарното статукво; общественото участие е подменено с политическо”, смятат съветниците на Радев.

Конкретно те изтъкват „липсата на ясно позициониране на правомощията на главния прокурор във функционалната рамка на прокуратурата, включително при разследване спрямо него”. „Понастоящем освен с функционалния си надзор, главният прокурор разполага и с много други формални и неформални механизми за власт над прокурорите и прокуратурата. На практика главният прокурор може да използва прокуратурата в служба на политиката”, обобщават от Стратегическия съвет.

В документа се разсъждава още върху проблемите на законодателната власт и др. А в заключение се посочва: „Преодоляването на тези причини изисква дълбока реформа на държавата. Тъй като често се пита откъде трябва да започне оздравяването, отговорът е ясен, а нагласата в обществото е категорична – от „върха”. На върха на държавата трябва да се създаде нов синтез от морал и компетентност, а това изисква нова система за подбор на елитите, функционираща под контрола на обществото. Необходими са реформи, които да овластят гражданите и да наложат логиката на реалната политическа и управленска отговорност.”