Административният съд в Пазарджик отмени като незаконосъобразно решението на Общинската избирателна комисия в Септември, която в началото на януари отказа де прекрати предсрочно правомощията на кмета на общината Марин Рачев.

Преписката е върната на комисията, която трябва да се произнесе отново в 14-дневен срок.

 Тя ще трябва да поеме и разноските по делото на обжалващите страни - Местна коалиция „БСП за България, Партия на Зелените, Движение за радикална промяна Българска пролет в размер на 900 лв.

В мотивите си магистратите посочват, че законодателството задължава Общинската избирателна комисия да издаде решение за предсрочно прекратяване на пълномощията при установен конфликт на интереси с влизането в сила на акта по установяване., съобщава dnews.bg.

Припомняме, че в началото на януари Върховният административен съд се произнесе с окончателно решение, че кметът на Септември е бил в конфликт на интереси, внасяйки в Общинския съвет предложение в полза на фирма на собствената си майка Спаска Рачева. Общинската избирателна комисия обаче отхвърли внесените три искания за отстраняване от поста с мотива, че нарушението е от предишния мандат.

Решението не е окончателно и може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.