Софийските магистрати са отхвърлили молбата за регистрация на политическа партия „Няма такава държава“. Това съобщиха от пресцентъра на Софийски градски съд. Причината за решението е, че в логото е използвано българското знаме. 

„Използване на знамето в символа на партията е налице не само когато има пълна идентичност в двата знака, но и когато внушението е достатъчно силно, че да създаде възможност гражданите да свържат символа със знамето на Републиката", гласят мотивите на съдебния състав, начело с председател Татяна Костадинова.

Според съда представеното графично изображение не само не разколебава, а засилва формирания по-горе извод, че цветовете на трикольора биха могли да внушават за използване на знамето на Републиката.

Относно името на партията съдът приема, че „изразът „няма такава/няма такъв …“ би могъл да е противен на добрите нрави, само когато се отнася до държавността, схваната като комплекс от държавни органи и институции. Когато обаче той окачествява не държавността, а състоянието на държавата, изразът се явява по-скоро оценка, а не обида, е написано още в решението.

То може да се обжалва или протестира пред Върховния касационен съд в седемдневен срок.