Румен Радев ще представи България на извънредното заседание на Европейския съвет. То ще се проведе на 9 и 10 февруари 2023 г. в Брюксел, а основните теми, които европейските лидери ще обсъдят конфликта между Украйна и Русия, икономика и миграция.

В контекста на икономиката се очаква лидерите да приемат заключения, които поставят основите на действия, насочени към гарантиране на дългосрочна конкурентоспособност, икономическо благосъстояние и водеща роля на световната сцена за ЕС. Тези действия са базирани на всеобхватен подход за укрепване на икономическата, индустриална и технологична база на Съюза и на европейския суверенитет и стратегическа автономност.

Европейските лидери ще обсъдят ситуацията с миграцията и ще оценят изпълнението на заключенията от юни, октомври и декември 2021 г., с цел засилване на работата в следните направления: по-ефективен контрол на външните граници на ЕС, засилени външни действия със страните на произход и транзит, засилване на сътрудничеството при връщане и реадмисия, борба с контрабандата на мигранти, както и напредък по Пакт за миграцията и убежището.