Министрите от кабинета „Денков” одобриха допълнително 2,49 млн. лв. за служителите на Агенция „Митници“ за 2023 г., съобщиха от Министерския съвет. Парите са за допълнителни възнаграждения за извънреден труд и осигурителни вноски на служителите на Агенцията, предвид засиления бежански и миграционен натиск на граничните контролно-пропускателни пунктове на северната и южната граница на страната ни.

Парите са и за възникнали спешни и неотложни ситуации в дейността и контролните функции на митническите органи, което налага командироване на служители от други звена за гарантиране висока пропускателна способност, облекчаване на товара и преминаващите пътници и обезпечаване на ефективността на митническия контрол.

Министерския съвет одобри и допълнително 6 795 000 лв. за правосъдното министерство, в т.ч. на разходи за персонал в размер на 3 125 000 лв.