Правителството предлага на президента да издаде указ, с който да освободи вицеадмирал Емил Ефтимов от заеманата длъжност, да го назначи на длъжността „Началник на отбраната“ и да го удостои с висше офицерско звание „адмирал”.

Вицеадмирал Ефтимов трябва да заеме длъжността на ген. Андрей Боцев. Ген. Боцев почина на 60-годишна възраст в края на месец февруари. 

С друго предложение правителството предлага на президента да издаде указ, с който да назначи капитан I ранг Велко Велков на длъжността „Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби” и го удостои с виеше офицерско звание „флотилен адмирал”.