Министерският съвет прие допълнения в постановлението определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕС за 2014 - 2020 г. Целта на нормативната промяна е осигуряването на допълнителни средства за справяне с епидемиологичната обстановка в страната, информират от МС. Извънредното заседание се е провело по-рано днес чрез видеоконферентна връзка.

Правителството е одобрило също да бъде осигурен и заплатен транспортът на закупените от Китай и 176 770 предпазни маски тип KN95 за еднократна употреба, 50 респираторни апарата и 1 000 000 бр. медицински маски тип KN95. Със същия транспорт ще бъдат доставени и получените до момента дарения от Китай за България.

Одобрен е и договорът за доставка на тестове за КОВИД-19. Фирмата, която ще извършва доставките е OSANG Healthcare Co. Правителството упълномощава министъра на здравеопазването да проведе преговорите и да подпише договора, както и да закупи 300 комплекта по 100 теста, или общо 30 000 теста на стойност 303 000 щатски долара. Ще бъдат заплатени допълнително транспортните разходи и прилежащите мита, данъци и такси. Тестовете, които ще бъдат закупени, са Real-time PCR и притежават сертификат за употреба в Европейския съюз за диагностика на COVID-19. Договорът не е с фиксирани крайни количества и по него могат да се правят допълнителни заявки за доставка на тестове в зависимост от необходимостта.

Министърът на здравеопазването следва да внесе и промени в издадените заповеди за извънредното положение, с което да бъде осигурен безпрепятствен достъп на транспортните средства, превозващи сезонни земеделски работници, до обработваемите селскостопански площи. Транспортните средства следва да бъдат дезинфекцирани от населените места, от които тръгват, а работодателите да осигурят лични предпазни средства - ръкавици и маски. Целта на промените е да се осигури засаждането, отглеждането и прибирането на земеделската продукция в условията на обявената пандемия от COVID 19.

България ще участва в неформална видеоконференция на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на 14 април, стана ясно от заседанието. Председателството на Съвета на ЕС ще проведе политически дебат на тема „Последствия от новия коронавирус (COVID-19) върху образованието и обучението“. По време на обсъждането България ще постави акцент върху използваното в момента обучение в електронна среда от разстояние в различните сектори на образованието - средно, професионално, приобщаващо и висше образование. Ще бъдат посочени прилагани практики от този вид обучение, което към момента се осъществява успешно в България. Ще бъде представена информация за осъществяване на непрекъснатост на оценяването и предвижда ли се отлагане, анулиране или промяна на изискванията по отношение на изпити (НВО и ДЗИ) и записването в училища и университети. В допълнение ще бъдат посочени и използваните средства от ЕС, с които ще бъде подпомагано образованието и обучението след последствията от коронавируса.