Депутатите одобриха актуализицията на Закона за държавния бюджет за 2020 година с пълно мнозинство. Подкрепа за законопроекта дойде и от опозицията в лицето на БСП.

Необходимостта от промени в бюджет 2020 се предпоставя от ангажиментите, които възникват за България в резултат на създадените на ниво Европейски съюз (ЕС) два инструмента в отговор на пандемията от COVID-19 - Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19 и Паневропейския гаранционен фонд.

Ревизията на държавните харчове получи пълно мнозинство от 125 гласа „за“ и нито един „против“ или „въздържал се“. Заради липсата на редакционни предложения председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова предложи текстовете да бъдат одобрени и на второ четене в рамките на същото заседание.

Това е втората актуализация на бюджета за тази година, а причина за нея е разразилата се криза около COVID-19, с чиито негативни икономически последици държавите от Европейския съюз вече започнаха да се борят. С промените депутатите увеличиха максималния размер на гаранциите, които държавата може да издава чрез Министерски съвет. Целта е да се включи България в двата общоевропейски инструмента за отговор на последиците от кризата.