Слави Трифонов няма да може да впише партията си "Няма такава държава", след като Върховния касационен съд потвърди решението на Софийски градски съд, който отказа регистрация. 

Причината за отказа за вписване на партията в публичния регистър на политическите партии е логото на партията. Така магистратоте констатират нарушаване на забраната по чл. 5, ал. 1, пр. 1 от Закона за политическите партии, а именно „политическите партии не могат да използват в своите символи герба или знамето на Република България“.

Прието е, че символът на партията по начина на словесното му описание в Устава му – „отворена човешка длан в син цвят, в която са интегрирани цветовете бяло, зелено, червено“, допълнително изяснен с негово графично изображение, не опровергава породеното от вида му съмнение, че е използвано националното знаме.

Използване на такива символи обаче е недопустимо. 

"При преценка съизмеримостта на последиците от неспазване на установената забрана от страна на новоучредената политическа партия, съдебният състав на ВКС съобразява факта, че касаторът има възможност да заяви отново искане за регистрация, като изпълни и изискването, установено в чл. 5, ал. 1 от ЗПП.

Следователно, доколкото отказът за регистрация не е твърде драстична мярка, както изрично се посочва и в практиката на Европейския съд по правата на човека, не би могло да се счете, че не съществува достатъчна причина по критериите на чл. 11 от ЕКПЧ, за да се откаже исканата регистрация", е разписамо още в решението на съдиите. 

Така Слави ще може да направи нов опит да регистрира партията, но трябва да промени логото и да се съобрази със закона.