Образованието е инвестиция, която дава своите плодове в бъдеще. Затова в програмата си кандидатът за кмет от Коалиция “Кауза Пловдив” Николай Бухалов е отделил специално място и на подрастващото поколение.

„Ще бъдат изградени физкултурни салони в училищата, в които няма такива. Имаме готов проект и издадено разрешение за строеж на физкултурен салон на ОУ „Екзарх Антим I“ на бул. „Васил Априлов“, коментира Бухалов.

Поетапно трябва да се подмени оборудването и обзавеждането в училищата и да се инвестират средства в подобряване условията за спорт в дворовете. Ще се обновят онези от съществуващите сгради, които имат нужда в училищата в града. В детските градини ще бъдат построени нови детски площадки и биоградинки. Около всички учебни заведения ще се осигурят повече паркоместа за родителите.

Бухалов смята, че може да форсира процеса за изграждане на нова модерна сграда за Математическата гимназия. Още в началото на мандата си като кмет ще предложи на Общинския съвет да промени статута на собствения на МГ “Акад. К. Попов” терен  зад SPS, за да стартира строителството.

В НУ “П. Р. Славейков” има недостиг на класни стаи, затова в програмата на Николай Бухалов се предвижда изграждане на надстройка на съществуващата сграда за нови 4 класни стаи и две помощни помещения.

“Осигуряването на материална база е основно изискване при преминаване към едносменен режим на обучение в пловдивските училища. Това ще се случи не изведнъж, а поетапно” - коментира кандидатът за кмет на Пловдив Николай Бухалов.

Коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ е с номер 13 в бюлетината за кмет, кметове на райони и общински съветници!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!