5 инженери, 40 машинни оператори и един „Асистент човешки ресурси“ търси да назначи на работа „Клъстер Тракия икономическа зона“ /Клъстер ТИЗ/. Кандидатите ще бъдат включени във финансирания от Европейския съюз проект „Работодатели и синдикати заедно за младежка заетост“ по договор  BG05M90P001-1.002-0116, чийто бенефициент е Клъстера.

Желаещите трябва да отговарят на изискванията за целевата група по проекта – да са на възраст от 18 до 29 години, нерегистрирани като безработни в Бюрата по труда през последните 12 месеца и неангажирани с трудова дейност, образование или обучение през последните 4 месеца.

Те могат да започнат веднага работа в предприятията – партньори по проекта - „АББ България“ ЕООД, „МОНИ МГ“ ООД и „Техно Акташ“ АД. Младите хора ще бъдат назначени на длъжностите „Инженер производство“,  „Асистент човешки ресурси“, „Монтажник електрооборудване“ и „Машинен оператор“. За първите 2 длъжности се изисква висше, а за другите – основно и средно образование.  

Който отговаря на целевата група по проекта и иска да работи, да се обади на 032/ 63 18 20, 0877 905 900, 0877 608 862. Това са телефоните на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“ – Пловдив, който е партньор на Клъстер ТИЗ по идентифицирането и активирането на младите хора. Кандидатите могат да бъдат от Пловдив и околните общини, защото компаниите осигуряват транспорт до работното място.

Договорът, сключен между „Клъстер Тракия икономическа зона“ и Министерството на труда и социалната политика на Република България, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, е за безвъзмездна финансова помощ от 271 143,86 лева. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M90P001-1.002 „Активни“. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.

TrafficNews.bg