Започнаха дискусиите за съставяне на новото правителство. Те са инициирани от "Продължаваме Промяната", а на масата на преговори за поканени "Има такъв народ", БСП и "Демократична България". Разговорите ще се проведат в експертен формат по 18 теми от днес до събота. На тях ще бъдат обсъдени основните проблеми на съответния сектор, предложенията и мерките, които се предвиждат според програмите на различните партии.

Днес в две сесии ще бъдат обсъдени секторите енергетика, икономика, транспорт и правосъдие. В момента текат първите две. 

В сектор Енергетика от БСП предложиха няколко основни мерки. На първо място, развивайки енергийните мощности, да се стимулира по-нататъшно развитие на българската ядрена енергетика. Трябва да се изясни какво ще бъде потреблението, за да изчислим какво производство е необходимо, посочиха от партията.  Втората точка е изграждане на нови ядрени мощности, като се търси най-евтина цена и най-бързо въвеждане в експлоатация. Запазване на енергийния комплекс Марица – Изток. Тук трябва да се положат усилия в преговорите с ЕС.

Третата точка, която бе предложена, е либерализация и отказ от извеждането на битовите потребители от либерализирания пазар.  Следващата точка е подкрепа за производителите на възобновяема енергийна енергия – ВЕЦ, като предимство се дава на енергия за собствено потребление.

Следващата точка е разработване на механизми за изграждане на съоръжения за съхранение на енергия. Последно фокус върху зеления водород като начин за съхранение на зелената енергия. Следва сигурност на доставките на природен газ. Превръщане на енергийната ефективност в национална задача. 

От БСП настояват спирането на доставките на електроенергия да става след втора неплатена сметка, а не след първа. Да се даде възможност за разсрочване на плащането. Парите да се превеждат във фонда за енергийна сигурност на България.

От „Има такъв народ” предложиха изцяло нова климатична политика и ново управление в сектора. Те посочиха, че в момента има липса на енергийна стратегия и хаос, корупция, нарушение на нормативните документи и свръхразходи.

Трябва да се обърне основно внимание на четири основни точки: За развитие на минното дело, за енергийните отпадъци, за добив на петрол и газ и декарбонизация. Трябва да се създаде специална структура в МС, която да изготвя ежегодни доклади и отчети по четирите стратегии, посочиха от партията

От ИТН предлагат промяна на закупуване на електрическа енергия, тъй като в момента дружествата трупат свръхразходи. Да се осигурят дългосрочни договори между производители и големите потребители.

Да се направи одит на всички държавни производители. Да се въведе диференцирана цена за обществото. От партията предлагат и приемане на нова енергийна стратегия. Приложение на либерален режим на изграждане на нови мощности към ВЕИ и присъединяването им към мрежите. Идеята е инвеститорите да знаят на кои подстанции могат да присъединяват и колко ще им струва това. Да се направи карта на ЕСО с цени и точки на присъединяване, която да се подновява. Анализ на текущите пречки за присъединяване на нови мощности на ВЕИ и създаване на механизъм за стимулиране на инвестиционни проекти.  

Изграждане на нови ядрени мощности. Прекратяване на проекта „Белене” и продължаване работата по енергийни ядрени реактори. На площадка Белене да се изгради модерен завод за водород, защото условията там са перфектни за това. Разработване на стратегия за български добив на петрол и газ в Либия, Иран и Азербайджан .

Подготовка за листване на основните енеегийни дружества на борсата. Разработване и реализация на дългосрочната стратегия за „Марица – Изток” , създаване на ново държавно предприятие.

Сключване на ново споразумение за нарастване количеството на азербайджански газ. Промени в уставите на дружествата за добри енергийни практики. Разработване на дългосрочни програми за намаляване на дълговата им тежест. И контрол.

Промяна в закона на концесиите и постигане на оптимална съотносимост при отдаване на природните ресурси.

Премахване на лиценза на „Булгаргаз” като обществен доставчик и въвеждане на модела за търговия с газ на виртуални точки.

Предотвратяване на корупционните практики при договаряне на доставките. Промяна на закона за обществените поръчки.

КЕВР да има инспекторат за проверка на жалби на граждани.

От "Демократична България" заявиха, че енергетиката е тежко затънала в корупция и трябва да се започне от там.

Според тях на първо място е изготвяне на спешен пет годишен енергиен план. Идеята е да има повече системност и краткосрочни и дългосрочни механизми. Ако има ситуация да се знае какво да се прави.

Трябва да се направят честни и открити процедури и проверките да се правят компетентно, а не само проформа.

Ние не искаме България да бъде зависима, а искаме да има конкуренция и изграждането на гръцката връзка трябва да е краткосрочна цел и да бъде завършена след 12 годишни мъки.

Договора за азербайджански газ трябва да бъде разширен. България трябва да се стреми към европейската политика и да не се ограничава до един доставчик на газ. Искаме осигуряване на пълна прозрачност от КЗК на картелни практики при доставките на горива. Облекчаване на достъпа до данъчно акцизните складове. Целта е по-ниски горива.

Излъчване на цялостна реформа в енергетиката. Да се започне от проектите с най-голяма социална форма.

Няма нужда от повече разходи за АЕЦ Белене. Трябва да направим всичко възможно, за да удължим живота на пети и шести блок на АЕЦ Козлодуй.

За нас енергетиката е корупционна зона без каквато и да е прозрачност и това трябва да се промени. Трябва истински контрол, отчетност и прозрачност в сектора. Преструктуриране на БЕХ и задължителен независим външен одит с включени разходите по Белена и турски поток и да започнем на чисто. Какво е похарчено, от кого е похарчено и къде е похарчено.

Подпомагане на индустриалните потребители и оставяне на битовите потребители на либерализирания пазар.

От 2026 години ще се плащат емисии и за сгради и за автомобили и рискуваме това да ни изненада както стана с въглищата преди 5-6 години. Тук трябва да оценим значението на енергийната ефективност на сградите.

Ние сме държавата с най-високи нива на енергийна бедност. Решенията трябва да се вземат от нас и да са одобрени и от българското общество и от ЕС. Трябват спешни мерки, но дългосрочните трябва да ни отговорят на въпроса къде ще сме ние през 2050. Търсим икономически решения, който да доведат до по-високи доходи и които да са по-ефективни.

Следваща точка е цялостно планиране на националната електропреносна мрежа и трансформация.

Имаме много да учим и да се развиваме, но България трябва да се откъсне от изкопаемите горива и да наблегне на възобновяемите източници на енергия.

Следваща точка е модернизация на електрическите и топлопреносните мрежи. Тази модернизация означава дигитализация и разнообразяване на енергийните услуги. Изграждане на така наречените умни мрежи. В момента всички са потърпевши от повишаващите се цени на горивата.

След три месеца трябва да имаме готови проекти. Нека се придържаме към европейските решения и директиви.

Партиите се обединиха около голяма част от предложенията. Всички точки ще бъдат обсъдени детайлно, така че там, където има различия, да бъдат изгладени.