302 107 са избирателите в 16 МИР и 291 008 в 17 МИР. Това показват последните данни на Областна администрация – Пловдив преди утрешния вот.

В 16 МИР избирателите са разпределени, както следва: район „Централен” – 65 164, район „Източен” – 45 163, район „Западен” – 32 894, район „Северен” – 43 699, район „Южен” – 67 327,
район „Тракия” – 47 860. Те ще гласуват в общо 473 избирателни секции, в т.ч. 3 бр. избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на хора с трайни увреждания и лица, поставени под задължителна карантина и 11 бр. секции, образувани в лечебни заведения и места за лишаване от свобода.

В 17 МИР ще се гласува в общо 542 избирателни секции, в това число са избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на хора с трайни увреждания и секциите в лечебните заведения.

Най-голям е броят на гласоподавателите в Община Асеновград (58 132), следвана от Община Карлово (43 827) и Община Родопи (28 156), а най-малко са в Община Лъки (2228).

Ето и броя на гласоподавателите по общини в 17 МИР,  съгласно списъците, предадени на секционните избирателни комисии:

Община Асеновград       58 132
Община Брезово           5092
Община Калояново         9112
Община Карлово          43 827
Община Кричим            7123
Община Куклен            6241
Община Лъки              2228
Община Марица           25 725
Община Перущица          4082
Община Първомай         22 410
Община Раковски         22 220
Община Родопи           28 156
Община Садово           12 147
Община Сопот             8794
Община Стамболийски     17 673
Община Съединение        7922
Община Хисаря           10 124