Зачестиха случаите на хора сигнализирали, че се откриват в списъци на политически партии и коалиции без дори да са наясно с това и без да покрепят дадена формация. От ЦИК апелира хората открили се в подобни списъца да сигнализират в Комисия за защита на личните данни.

Централната избирателна комисия пусна специална секция, на която всеки човек може да направи проверка дали се е озовал без негово желание в нечий партиен списък. 

На сайта на ЦИК, в раздел "Избори за Народно събрание 2 октомври 2022 г.", подраздел "За избирателите", гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите, посочват от комисията.

За да се извърши проверката, трябва първо да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен преди това e-mail. След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка.

Отдавна установена практика на някои формации е да "крадат" данните на хората, за да ги впишат като техни симпатизанти при регистрацията на различни видове избори, за която се изискват подписите на хиляди лица. Вече има и доста подадени сигнали за нерегламентирани „подкрепи” от страна на обикновени граждани.

Централната избирателна комисия уведомява гражданите, които при проверка в списъците на лица, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция/независим кандидат/инициативен комитет са установили неправомерно ползване на личните им данни, че следва да подават сигналите и жалбите за злоупотреба с личните им данни до Комисия за защита на личните данни, която е компетентният орган да ги разгледа. Подадените в ЦИК сигнали и жалби за злоупотреба с лични данни се препращат на КЗЛД по компетентност.