ГЕРБ и Обединени патриоти внасят промените в закона за НСО, с които цялата отговорност се прехвърля върху директора на службата. Текстовете са изпратени за становища вече в отговорните институции, сред които ДАНС, МВР и агенция „Разузнаване. Това съобщиха на брифинг депутати от двете управляващи партии.

Димитър Лазаров от ГЕРБ, каза, че  поправките регламентират начина, по който ще се взимат решения за степента на опасност на лицата и обектите, които трябва да бъдат охранявани. Това ще прави директорът на НСО с потвърждение от президента.

"Началникът на службата, за да изпълнява тези си правомощия, ще изисква информация от ДАНС, МВР, Дръжавна агенция "Разузнаване" и "Военна информация. В закона за НСО изрично е записано, че се действа при единоначалие. Тя в крайна сметка е военизирана служба, така, че притесненията не биха били по-големи и той няма такива, ако се касае например в Министерство на отбраната, първо. Второ, в закона си остава положението, че това е служба към президента и той осъществява общо ръководство и контрол. Това не се променя. Това е факт", каза Лазаров.