Два сигнала са подадени днес в 16 РИК за нарушения на Изборния кодекс в Пловдив. Това съобщи председателят на комисията  Калоян Сухоруков пред "24 часа". 

Първият е за агитационни материали на политическа сила, участничка във вота, които са били  разлепени на електрически стълбове на ул. "Васил Левски" в Пловдив срещу зала "Строител". Приложен е и снимков материал. Извършена е проверка от председателя на  Районната комисия.  Той  е установил, че на  стълбовете в описаното място няма агитационни материали на която и да е политическа партия или коалиция, но са налице остатъци от премахнати такива. За извършената проверка е съставен констативен протокол по надлежния ред, към него е приложен допълнително и снимков материал. От събраните доказателства се установява, че към момента на проверката не е налице нарушение, тъй като същото е било прекратено, а последиците от него отстранени. поради тази причини жалбата е оставена без уважение. 

Вторият сигнал е за непозволена агитация в деня за размисъл. Според него в голям магазин на бул. "Марица" се извършва реклама политическа сила, като се раздават нейни материали на касите на търговския обект. Към сигнала няма приложения.  Лично шефът на 16 РИК Калоян Сухоруков и членът на комисията Мария Шарланджиева са направили проверка на място в 14,20 часа.  Извършен е визуален оглед на всички каси, като на никоя от тях не са открити поставени агитационни материали на нито една политическа сила. Снети са и показания от ръководството на магазина, които са уверили, че днес там не е провеждана агитация.  В този смисъл на място не се установява твърдяното в сигнала нарушение. Поради тази причина ръководството на 16 РИК е оставила сигнала без уважение.

Калоян Сухоруков добави, че днес са били заменени 290 членове на секционни избирателни комисии в Пловдив.