Народното събрание удължи работното си време до приемане на второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет.

"Точката е четвърта от приетия дневен ред за днес", уточни Росица Кирова.

Депутатите удължиха работното си време със 135 гласа „за“, 37 – „против“, седем– „въздържал се“, като предложението бе направено от Йордан Цонев от ДПС.