Депутатите официално решиха да излязат във ваканция по време на предизборната си кампания. И досега парламентът не работеше по време на кампаниите, но след въвеждането на условие за непрекъсваемост на работата на парламента, се оказа, че заседания може да има дори във време на кампаниите.

Затова депутатите решиха да направят промени в правилника на Народното събрание - за да имат време за кампанията си, а и за да не се превръща парламентът в трибуна за предизборна агитация.   

Народните представители подкрепиха и измененията в правилника, свързани с възнагражденията на народните представители и предложението, с което изрично се регламентира да няма двойни заплати. Това гласуваха депутатите с приетите на второ четене промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Приетите текстове предвиждат възнагражденията да се начисляват от деня на полагане на клетва от народните представители до деня, предхождащ деня на полагането на клетва на народните представители, избрани в следващото Народно събрание. При предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител възнаграждението се дължи до датата на постановяване на решението на органа.