Първо - безкомпромисен контрол на качеството и спазването на сроковете по договорите, задължителен двусменен режим на работа по обектите и бързи темпове на работа и сериозни гаранции на извършените строително-монтажни работи. Второ - отрязване на приятелските фирми, абонирани за парите на Пловдив, създаване на специална група от представители на ВиК, ЕВН, комуникационни компании за съгласуване на проектите. Край на безкрайното разкопаване, само защото общината не е съгласувала с ВиК, дали няма да се наложи смяна на тръбите скоро. И трето - изготвяне на краткосрочна и дългосрочна стратегия за неотложните ремонти и къде се налага изграждане на нови пътни артерии. И всичко това съгласувано с хора със съответната експертиза, а не партийни протежета.

 Моите решения и решенията, които общинските съветници на „Съюз за Пловдив“

Първи етап: три изключително важни инфраструктурни проекта. От тяхната бърза реализация зависи дългосрочното разтоварване на трафика в целия град.

 1. 1.     Разширяване и реконструкция на бул. „Васил Априлов“ заедно с комплексна подмяна на остарелите ВиК тръби  – необходими средства - 14 милиона лева (по данни на Общината).
  1. 2.     Двата булеварда „Марица-север“ и „Марица-юг“ трябва да се превърнат в скоростни булеварди с възможности за слизане и качване на всеки от мостовете на реката. Задължително е премахване на нелепото кръгово кръстовище при Водната палата и изграждане на подземно транспортно съоръжение. Необходими средства – 7,5 милиона лева (по данни на Общината).
  2. 3.     Подлезът „Модър – Царевец“. С изграждането на тази транспортна връзка между двата съседни района ще се стига за минути, а огромният трафик по бул. „Христо Ботев“ значително ще се разтовари. Необходимите средства са 10 милиона лева (по данни на Общината).

 Втори етап:

 1. 1.     Ремонт и реконструкция на вътрешнокварталните улици и тротоари;
 2. 2.     Изграждане на пешеходен подлез в кв. Прослав, който да замени неудачния вариант със съществуващата пасарелка;
 3. 3.     Разширение на Коматевско шосе;
 4. 4.     Изготвяне на проект за автомобилен подлез под Централна гара, който да осигури директна връзка между бул. „Васил Априлов“ и „Македония“;

НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ТОВА СРЕДСТВА:

Само с приходите за две години от данък МПС на пловдивчани (близо 30 милиона) могат да се осъществят трите стратегически за Пловдив инфраструктурни обекти, за които от десетки години само се говори. Приходите за следващите две години от данък МПС (отново близо 30 милиона) са достатъчни за реконструкция на вътрешно кварталните улици и тротоари. Парите ги има – пловдивчани ги плащаме с данъците си. Не ни трябват заеми. Трябва ни само обръщане на модела, професионално планиране и строг контрол върху качеството.

Към момента се харчат ненужно огромни суми за асфалт и бетон.

Излишно огромни са и изтеглените от община Пловдив заеми. До 2027 година всички пловдивчани ще изплащаме заеми в размер близо 90 милиона лева. Само последният заем от този мандат в размер на 30 милиона лева, с лихвите ще върнем над 50 милиона лева ще отиде само за преасфалтиране, без разширение, едва на 7 километра и 232 метра улична мрежа. Така излиза, че само за 1 км асфалт плащаме близо 7 милиона лева.

За тези пари можем да прокараме чисто нов път през полето,

заедно с комуникациите и осветлението.

ЗА ТРОТОАРИТЕ И ВЕЛОАЛЕИТЕ В ПЛОВДИВ

 1. 1.     Пълна ревизия на цената, на която се ремонтират и изграждат тротоарите в Пловдив. Край на „приятелските“ фирми. Цена от 70 лева на квадратен метър, безспорно сочи за злоупотреби. Ясни, достъпни за повече фирми и конкуретни условия при провеждане на обществените поръчки;
 2. 2.     Изготвяне на краткосрочен и дългосрочен план за действие, бързи темпове на работа, ремонт и пренареждане на настилките, които не са толкова повредени, изграждане на нови тротоари, където такива няма или поправянето им е невъзможно.
 3. 3.     Пренасочване на средства към районите и периферните квартали;
 4. 4.     Обезопасяване на велоалеите, които преминават покрай автобусните спирки;
 5. 5.     Възстановяване на разрушената инфраструктура при изграждане на велоалеите.