Премиерът Бойко Борисов направи инспекция на компресорна станция на КС „Расово“ край сръбската граница. Това е една от двете компресорни станции, които ще служат за повишаване на налягането по трасето на „Балкански поток“, другата е „Нова Провадия“.

Борисов провери компресорна станция, която е разположена на площ от 120 дка. На обекта работят и специалисти от Ирландия.

"Компресорната станция „Расово" по трасето на "Балкански поток" ще бъде оборудвана с 3 модерни компресорни агрегата. Те са от най-ново поколение, производство на американската компания Solar Turbines, която е лидер в сектора. Агрегатите са снабдени с ниско емисионни горивни камери, съответстващи на изискванията на екологичното законодателство. На обекта работят около 150 човека персонал на строителя, „Булгартрансгаз“ ЕАД и строителния надзор. В началото на месец декември ще бъдат завършени всички строително-монтажни работи по площадката", заяви пемиерът. 

Към настоящия момент се изпълняват строително-монтажни работи на бъдещата площадка на КС "Расово". На площадката освен три газотурбокомпресорни агрегата ще бъдат разположени и административна сграда, производствени и обслужващи сгради.Компресорните станции са с оборудване на американската компания "Солар" - един от световните лидери в производството на газови компресори и турбини.