Привличането на инвестиции трябва да е сред приоритетите на Пловдив. Това означава повече пари в местната икономика, това означава повече работни места, това означава просперитет за всеки пловдивчанин. Аз като експерт и професионалист знам какво трябва да се случи, за да привлича повече инвестициите Пловдив, знам и как ще бъдат подсигурени повече работни места.

Един от стратегическите документи, които бяха изработени през този мандат бе Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Пловдив. Това звучи абстрактно, но в същността си той е програма за управление, която надхвърля един управленски мандат и която задава посоката на развитие на Пловдив без значение кой управлява. Правилното разработване на Интегрирания план на Пловдив гарантира приоритетно европейско финансиране за следващите 7 години и ускорено развитие.  Интегрираният план на Пловдив позволява на града да привлича пари по две оперативни програми "Региони в разтеж" и "Транспорт. Пловдив е единственият град в страната в това отношение.

Най-амбициозната част от плана е изграждането на високотехнологична зона на площ от 600 дка. в квартал “Гладно поле”. Инвестицията в тази зона е зад над 1 млрд. лв. и включва изграждането за високотехнологичен център, вторичен градски център, жилищна част, образователни институти. Една част от финансирането ще е по линия на оперативните програми - 200 млн. лв., а чрез публично-частни партньорства се очакват още 960 млн.лв. Освен чисто финансовия ефект под формата на инвестиции в Пловдив, при реализирането на проектите ще има обекти за проектиране, за строителството, което дава работа на много проектантски и строителни фирми. Реализирането на проекта пък е предпоставка за нови работни места за пловдивчани.

TrafficNews.bg