От шестима попитани столичани, петима се оказаха негласували. Не разпознали партия, не разпознали кандидат, не разпознали програма – това обясняваха хората пред камерата на TrafficNews.

Какви са мотивите им да не упражнят правото си на глас? Вижте!