Парламентът прие на второ четене актуализацията на Бюджет 2020 г., с която лимитът на държавния дълг, който може да бъде поет през годината, се увеличава от 2,2 млрд. на 10 млрд.лв. Заем от Международния валутен фонд няма да бъде теглен засега, единодушно решиха депутатите. Актуализираният бюджет не беше подкрепен от левицата.

"Искам да ви уверя, че с увеличаването на лимита на държавен дълг ще търся най-оптималните решения за българския бюджет. Дай боже да не се налага да се достига до целия му лимит" заяви финансовият министър Владислав Горанов след приключване на дебатите в пленарна зала, предаде "24 часа".

Той подчерта, че актуализацията е напълно съобразена с това държавата да може да изпълнява функциите си през следващите месеци и до края на годината и призова да не се избързва с мерки, който могат да бъдат взети във всеки момент на следващ етап. 1,5 млрд. лв. ще бъдат насочени към фонд "Безработица" за обезщетения на безработните и за финансиране на т.нар. мярка 60/40. Осигуровките по мярката също ще бъдат покрити от държавата, но в частта им, дължаща се от работодателя.

Хората, които получават обезщетения за безработица, ще могат да работят на трудов договор при селкостопански производители, докато трае извънредното положение у нас, без да губят правото си на обезщетение. В бюджета са разчетени и 70 млн.лв. допълнителни лихвени разходи, свързани с увеличението на лимита на държавния дълг. Заедно с предвидените средства за осигуряване на допълнителен капитал за Българската банка за развитие (ББР) в размер на 700 млн.лв., гласувани бяха и допълнителни 700 млн.лв. държавни гаранции за заеми на бизнеса и гражданите. Хората без право на обещетение, които са в неплатен отпуск за три месеца, както и самоосигуряващите се лица, ще могат да получат 1 500 лева безлихвен заем, които е със срок на погасяване 10 г. и гратисен период от 5 г. ББР разработва и програма, насочена към подпомагане на малкия и среден бизнес. За 2020 г. дефицитът в държавния бюджет се очаква да достигне до 3,5 млрд.лв. или 2,9% от прогнозирания брутен вътрешен продукт.

В разчетите на бюджета се очертават намаление на приходите с 2, 44 млрд. лв., заради основни данъци като ДДС, акцизи, корпоративни данъци, ДДФЛ, социално-осигурителни вноски и др. Спадът в най-голяма степен е при ДДС - 1,1 млрд.лв. Заседанието продължи над 12 часа, а депутатите гласуваха на две групи,според приетите мерки за работа на Народно Събрание. В първата група влизаха депутатите от БСП, ДПС, Воля и независимите, а във втората група - от ГЕРБ и Обединени патриоти.