Община Пловдив ще съдейства с всичко необходимо за подготовката и нормалното протичане на изборния процес. Това стана ясно след среща на областния управител на област Пловдив Ангел Стоев с кмета на Пловдив Здравко Димитров.

Общината ще осигури отново помещения за 16 РИК - Пловдив град, чийто състав се очаква да бъде определен от ЦИК до края на тази седмица. Ангажира се също да помогне с техника за разтоварване на машините за гласуване, както и с всичко допълнително необходимо.

 Областният управител коментира с кмета Здравко Димитров и опасенията на „Бизнеса за Пловдив“ за състоянието на коритото на река Марица на територията на областта и града. „Като областен управител ще предприема конкретни стъпки за почистване на реката, в частта, ангажимент на държавата, но е необходимо да синхронизираме действията си с Община Пловдив, за да не се стигне до опасност от високи води в рамките на града“, заяви Ангел Стоев. Здравко Димитров заяви, че Община Пловдив е наясно с проблема и също работи за неговото решаване. Той припомни, че в началото на 2021 г. общината стартира директна процедура по възлагане на цялостното почистване на коритото и укрепване на подпорните стени, където те са компрометирани, но процедурата бе прекратена. „Целта ни беше да направим обективно пазарно проучване за стойността на дейностите и изготвяне на технически инвестиционен проект“, коментира кметът. В момента върви обществена поръчка за обследване и проектиране. Общата дължина на речното корито, което ще бъде обследвано, е 13 км.

 Във връзка с финализирането и окончателното приемане на новия Общ устройствен план на Община Пловдив, областният управител пое ангажимент да съдейства за ускоряване хода по придвижване на документацията през всички регионални държавни институции и министерства.

 На финала на срещата кметът Здравко Димитров използва възможността да покани лично областния управител на тържествата по случай Съединението на Княжество България и Източна Румелия и Празник на града - 6-ти септември и да обсъди с него хода на подготовката им.