Споразумението за строителството на детски ясли и административна сграда на агенция „Социално подпомагане“ бе подписан днес между областния управите Дани Каназирева, кметът Здравко Димитров и директорът на социално подпомагане Румяна Петкова. С подписването от Областна управа прехвърлят двата обекта за стопанисване на двете институции. Те ще се грижат за тях, когато бъдат построени върху имота заедно с прилежащата жилищна част.

Дани Каназирева заяви, че световната пандемия до известна степен е принудила институциите да имат друг подход в управлението на имотите си. В този смисъл Областна управа е предпочела вместо да продаде имота, да го даде на обезщетение, като в замяна получи обекти, чийто стойност е близо 3 млн. лева. Това е двойно повече, отколкото пазарната му стойност. Областният управител каза, че се радва, че ще допринесе макар и мъничко за подобряването на ситуацията с детските ясли и градини под тепетата.

Още докато Здравко Димитров бе областен управител, той имаше идея на имота да се разположи административна сграда, в която да бъдат разположени всички държавни институции в Пловдив. След известно недоволство от страна на живеещите в близост, концепцията бе променена, а устройствените показатели сериозно намалени. Според Каназирева след корекция ПУП-а, не е имало нито една жалба от страна на граждани в района.

Здравко Димитров каза, че държавните учреждения в Пловдив плащат близо 1 млн. лева наеми всяка година и имат нужда от повече помещения. Той е на мнение, че гражданите трябва да бъдат обслужени на едно гише и да бъдат облекчени възможно най-много, когато ходят по учрежденията. Той изрази задоволство, че на мястото ще се направи детски ясли, тъй като в Пловдив има крещяща нужда от такъв тип учреждения. Той припомни, че в началото на мандата си е обещал 12 детски градини и ясли, но с темповете които вървят нещата може дори да бъдат повече.

Яслите ще бъдат с голям двор, чийто входове ще бъдат отделени от жилищните такива и тази на Агенция социално подпомагане.

Както съобщихме, непозната фирма в строителния бранш в Пловдив спечели търга за безсрочно право на строеж върху терена. От заповедта на областния управител е видно, че победител е „Импулс Инфинити строй”, която е предложила дейности за  3 130 658 лева срещу правото да строи на парцела.  Въпросната сума ще  бъде инвестирана в детски ясли  на площ 1200 кв.м , която ще е от минимум от три групи за 75 деца и офиси от минимум 400 км.м за агенция „Социално подпомагане”.  Двата обекта след това ще бъдат дарени на държавата.

Фирмата, която е спечелила търга е на строителния инженер Димитър Боев. Той е управител и едноличен собственик на капитала. Само допреди два месеца фирмата се е казвала  „Строителен надзор Плюс” ЕООД”, като е била с предмет на дейност строителен надзор и консултантски услуги.

През октомври обаче тя сменя името, дейността си, както и седалището си. Новото й име е „Импулс инфинити строй” ,като предмета на дейността й е строителство, проектиране, интериор и екстериор. Адресът е сменен от Кукленско шосе в апартамент на улица „Въча”.

След като е избрана за победител в търга, фирмата на Боев трябва да заплати в 14-дневен срок 3% данък придобиване в размер на 93 хил. лева, 2% режийни разноски в размер на 62 хил. лева и ДДС-то върху тях.