268 422 души от населението на област Пловдив работят. Това е приблизително 42% от населението на областта. Забележително е, че Пловдив има най-ниска трудова миграция от цялата страна. Местоработата на едва един на десет души се намира в друга област. Това показват данните от Националното преброяване към септември 2021 г. 

С други думи 8,9% (около 24 хиляди души) от работещото население на Пловдив и региона пътува до други области, за да работи. За сравнение - над 77% от хората в област Перник работят в друга област, като най-често това е София.

Причината за този феномен, е че в района на Пловдив има много индустриални зони с големи предприятия, които осигуряват хиляди работни места. Това на практика не създава нужда на жителите на областта да търсят работно място в други области на страната. 

Учудващо, едва около 9300 са хората, които работят "хоум офис". Формата за дистанционна работа от дома беше изключително популярна по време на пандемията, но по всичко личи, че повечето работодатели отново организират дейността си присъствено. И все пак над 10% от хората в София продължават да работят от вкъщи. Има и все повече работещи, които упражняват дейността си, както от дома си, така и от офис. Хибридните варианти с няколко присъствени дни в офиса и няколко в дома са все по-популярен формат за работа на хора, чиято дейност е свързана с работа на компютър. 

Още приблизително 10 000 души от Пловдив нямат фиксирано работно място. Това са най-вече строителни работници, които през седмица сменят обекти, както и служители с сферата на транспорта, складирането и доставките. 

Близо 60% от жителите на област Пловдив или около 160 хил. души работят и живеят в едно и също населено място. Пъруват извън града или селото си, за да отидат на работа около 63 хиляди души. Едва 683 пък са посочили, че работят извън страната. 

На национално ниво се вижда, че над 40% от трудовите мигранти пътуват от селата към градовете. На второ място е пътуването между градовете. 

Пловдив е и областта с едно от най-високите миграционни салда - разликата на хората, които ежедневно напускат областта и тези, които идват, за да работят в Пловдив. Най-голямо ежедневно нарастване на заетите се наблюдава в област София (столица) - 57 752 души, следват областите Пловдив - 5378, Бургас - 3 404, и Варна - 2 977 заети лица. Почти във всички останали области трендът е отрицателен. 

Прави впечатление, че данните за трудовата миграция вървят много пропорционално с тези за пътуващите с образователна цел. 

Така най-висок е относителният дял на учащите, които пътуват извън границите на областта, в която живеят, в областите Перник (57.6%) и София област (53.7%). Най-нисък е този дял в областите Пловдив - 13.5% и Велико Търново - 18.9% от пътуващите, за да учат в областта. 

Учащите в Пловдив са 80 000 души, като от тях вкъщи се обучават около 1900 души, 60 хил. души учат и живеят в едно и също населено място, 18 хил. души участ в друго населено място, а 361 са възпитаници в чужбина.