Над 300 подписа за два дни са събрани от жителите на Храбрино, които се обявиха срещу изграждането на кариера за добив на скално-облицовачни материали в Родопската яка. Местното население е категорично, че ще се бори до край и няма да допусне това. Те заявиха, че ако тяхното искане бъде пренебрегнато, ще излязат на протести.

Припомняме, че живеещи в Марково и Храбниро, в близост до които се намира концесионната площ, стартираха подписка. В процес на учредяване е и Местен инициативен комитет. Реакцията им идва дни, след като дружеството „Еолит“ ООД подаде в деловодството на Регионалната инспекция по околната среда и водите инвестиционно предложение за изграждане на кариера за добив на гнайсошисти в местността „Бунолото“. 

За два дни са събрани над 300 подписа. Благодарим, че всички кметове и жители ще ни подкрепят и застават зад нашата кауза. Борбата продължава, няма да спрем, ще има вероятно и протести на околовръстния път, ще има и общо събрание, продължаваме с подписката и с действията. Категорични сме- Не на кариери в Храбрино”. Това заяви пред TrafficNews Стефка Диманова.

Тази сутрин десетки жители на Храбрино излязоха в  центъра на селото с тениски, на които пише- Не на кариерата в Храбрино. За пореден път те изразиха недоволството си към това  инвестиционното предложение, като сред тях имаше и деца с ръчно направени табели. За всички това е едно безумие. „Сега решава човека, че трябва да изсече гората и да посъди някакви фиданки, които буквално след 50 години ще станат дървета. С тези взривни дейности може да се предизвика свалчище, ще се замърси и реката”, заяви жител на селото.

Те получиха подкрепата на кмета на Община Родопи Павел Михайлов, както и на кметството в Марково. „Запознах се с новото инвестиционното предложение преди два дни. Вече има подписана отрицателна позиция и становище от мен като кмет на Община Родопи. Искам да кажа , че това инвестиционно предложение е безумно. Няколко пъти е отказвано и преди, две са основните причини- ще се замърси много водата , защото концесионната площ попада в санитарно охранителна зона 2 на река Тъмръшка. От там отпадните води и дъждовните води могат да попаднат във водоизточника на село Храбрино и водата да бъде замърсена. На второ място- изсичането на 57 декара на 100%. Така въздухът ще бъде замърсен, трафикът ще бъде ужасен. Освен това Храбрино е свлачищен район,” категоричен е Михайлов.

Сред притеснените граждани се роди и версия, че преди 35, 40 години площта е била запечатана от Министерството заради наличие на уран, като някои от тях заявиха, че именно това е целта на инвеститорите. „Целта им е производство на уран, а не каменна кариера. Там е запечатан преди 35,40 години от Министерството, това е за мен истината- уранът, който е по- скъп от златото. Дори и Пловдив също се захранва от водата, която се събира в двете реки”, каза Атанаска Вълчанова.  Кметът на Община Родопи заяви, че ще провери тази версия на част от жителите на Храбрино.

През вчерашния ден TrafficNews се свърза с Малек Насер, който е управител на „Еолит“. Той заяви, че не разбира притеснението на граждани и ще търси съгласие с тях. „Разбираме от медиите, че местното население протестира. Администрацията до този момент не ни е уведомила за нищо.” Това заяви в коментара си д-р Малек Насер.

РИОСВ Пловдив също излезе със становище по темата. От там заявиха, че подобно предложение е било внасяно в РИОСВ през март 2021, но с решение на директора процедурата е прекратена.

„Екоинспекцията ще се съобрази с постъпилите в хода на процедурата становища на заинтерсованите страни, обществеността и компетентните органи, с които работи в условията на обвързана компетентност - Басейнова дирекция, Регионалната здравна инспекция, кмета на община Родопи, Министерство на енергетиката и други, като осигури прозрачност в хода на процедурата чрез сайта си, медиите и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Подобно ИП е било внасяно в РИОСВ Пловдив, като през м. март 2021 година с решение на директора процедурата е прекратена. Причина за това е изразено отрицателно становище на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БДИБР) поради противоречие и недопустимост спрямо предвидените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) забрани и ограничения.”

Какво иска да прави „Еолит“ ООД в Родопската яка?

Д-р Малек Насер и Венцислав Гиритлиев, управители и съсобственици на дружеството, имат сключен договор от 2014г. с Министерство на енергетиката. С него фирмата придобива право на 35-годишна концесия в над 98 дка площи от местността „Бунолото“. По задание се предвижда годишно от находището да бъдат добивани 59 000 м2 материали за строителни цели. Ще бъдат използвани ограничени пробивно-взривени работи за разхлабване на масива.

Концесията ще се усвоява на два етапа. При първия етап след изграждане на кариерата, търговецът ще предлага на пазара първично обработени на кариерата плочи, а през втората - плочите ще се обработват в цех до село Първенец, след което ще се пускат в продажба.

В инвестиционното си предложение „Еолит“ сочи, че площта, в която ще добиват, не попада в защитени зони или зони от мрежата на „Натура 2000“. Предвид последното те предвиждат единствено „локални и незначителни“ вредни ефекти от работата си. Местното население на Храбрино и Марково обаче са категорични, че реализацията на поредна кариерата ще бъде бич за околната среда в Родопската яка.