Ресторант в центъра на Пловдив отнесе жестока глоба заради неиздаване на касови бележка. Заведението се намира на метри от сградата на данъчното, на улица „Радецки”.

Служители на НАП седнали, за да обядват. Те поръчали пиле с ориз и таратор, а когато поискали сметката, сервитьорката не им предоставила касов бон. Забелязали нередността, служителите на приходната агенция останали в заведението и започнали да наблюдават по съседните маси.

На една от тях забелязали дама, която също не получила касов бон при плащане на сметката си. При това положение проверяващите се легитимирали и пристъпили към снемане на отчети от фискалното устройство в обекта. Установено било, че не само тяхната сметка, но и тази на жената бе била отразена.

При направена „Стоп” каса, агентите на НАП установили разлика между парите и тези по фискал в размер на 121 лева. Служителите в ресторанта обяснили, че това били „дребни”, които приготвили още сутринта за връщане на ресто. Въпреки това не го описали по апарат като „служебно въведени”.

Последвал акт спрямо ресторанта, а след месец фирмата, стопанисваща обекта - „МАКСТОДЕ” се сдобила и с наказателно постановление.

Собствениците на заведението отнесли санкцията до компетенциите на Районен съд. Магистратите обаче им отхвърлили щенията за отмяна на постановлението.

„Съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ”, се казва в Закона за данък добавена стойност. Именно този член от наредбата, Районен съд е цитирал в мотивите си.