500 лева глоба ще плати обект от известната верига бензиностанции ЕКО. Той се намира в Пловдив, на булевард „Васил Априлов”. Причината за санкцията е нарушение на Закона за данък добавена стойност от страна на служителите на бензиностанцията.

Проверката е станала през февруари. Агенти на НАП нахлули в обекта, след легитимиране започнала проверка. Направена била стоп каса, отчетени били сумите в нея и бил прегледан целият наличен фискален бон. Оказало се, че персоналът не е регистрирал всяка продажба на стоки и услуги по данъчна група според вида на продажбите. 

Общият оборот в размер на 3663,36 лева бил отчетен изцяло и само в групи „Б" и „В" на фискалното устройство. При подробният отчет се оказало, че е извършена продажба на винетка – 97 лева, като вместо в група за 0% облагане на данък, продажбата е отразена в група с наложени 20% данък.

Последвал акт, а след законовия период било издадено наказателното производство. Санкцията спрямо бензиностанция ЕКО била в пределния минимум – 500 лева.

Дружеството, стопанисващо фирмата, подало жалба до Районен съд за отмяна на санкцията. В жалбата било вписано, че се касае за маловажен случай.

Не така смятат магистратите. Според тях се касае за сериозни нарушения на Закона за данък добавена стойност, тъй като дружеството е длъжно да отразява всяка една покупка в съответната група. Районен съд обаче е на мнение, че тук се касае не за злоупотреба и тенденциозно поведение на дружеството, а за некомпетентност на персонала. Именно служителите са били хората, допуснали нарушението и са довели до проверката на НАП.

Въпреки това фирмата, стопанисваща бензиностанция ЕКО, ще платят санкцията от 500 лева. Магистратите не се смилиха над дружеството и потвърдиха наказателното постановление.