Община Пловдив започва да реализира програмата си в квартал „Гладно поле” по „Региони в растеж”. От петък стартират дейностите по ремонта на бул. „Санкт Петербург”, като първоначално дейностите ще бъдат в най-дясната лента на северното платно.

Движението ще бъде ограничено от от бул. „Освобождение“ до ул. „Богомил“. Строително-монтажните работи ще започнат с изграждането на нови бордюри и тротоари. Предвижда се временната организация на движение да продължи до 14 януари 2022 г.  

Общата сума на проекта е   11 886 112.50 лева, като от тази сума 9 264 652.50 лева е безвъзмездна финансова помощ, а  2 621 460 лева е собствения принос за ВиК мрежаата.  

Предвижда се изграждане на главна и второстепенна улична мрежа с благоустрояване и оформяне на места за паркиране в рамките на пълния уличен профил, включително на пълна подземна техническа инфраструктура и зеленина за широко обществено ползване: бул. „Санкт Петербург“, ул. „Тодор Гатев“ – в участъка на ул. „Богомил“.

Предвидена реконструкция, включително разширяване на ул. „Лев Толстой“ - от ул. "Генерал Радко Димитриев" до ул. "Богомил" и изпълнение на улично озеленяване.

Ще бъде извършена рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ - от ул. "Лев Толстой" до бул. "Санкт Петербург", ул. „Радко Димитриев“ - от ул. "Лев Толстой" до ул. "Георги Странски", улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи.