Община Пловдив обяви обществената поръчка за възстановяването на кино „Космос”. Тя е на стойност 9 900 000 лв. без ДДС. Една част от средствата ще дойдат от Министерството за регионалното развитие и благоустройство - 4 500 000 лв., а останалата сума през съвместния проект на Община Пловдив и Община Габрово „Брегове на съвремието - комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово и Пловдив“. 

Зала с 599 места с екран за 2D и 3D сцена за концерти и театър ще има реновираното кино "Космос". Екранът е с размери 6 на 12,30 метра, а сценичното пространство е с дълбочина 8,28 м и ширина от 12,30 до 16,75 м. Специални панели ще балансират звука в залата според това - театър, кино или концерт ще има на сцената.

Във фоайето е предвидено да има помещение за охрана, билетна каса и гардероб. На мястото на стария гардероб ще бъде разположено кафене с достъп до външните площадни простраства. Предвиден е асансьор за инвалиди на северната фасада, който няма да бъде видим откъм ул. "Гладстон".

В сградата са предвидени пространства - зона за неформално общуване, малка зала за презентации и такова за събития. Подсценичните пространства ще се превърнат в склад за декори, има заложени две евакуационни стълбища и инвалидна платформа.

Проектът предвижда запазване на най-знаковите за проекта на арх. Чинков елементи - стълбището с характерни парапети, осветителни тела, фасадни елементи. 

Авторите на разработката са проектантското бюро „Тектоника-Б“ ООД. Зад него стои творческият труд на арх. Димитър Балджиев и колегите му арх. Елена Павлова и арх. Инес Чавдарова.

Предвидено е в проекта и облагородяването на площадното пространство, което ще се превърне във функционална зона за почивка.  С европейското финансиране заедно с Община Габрово могат да се усвоят до 9 млн. лв. С част от средствата може да се добави зелен покрив и фотоволтаици.

Сградата на кино „Космос“ е  архитектурен образец  от 60-те години на миналия век. Построена е по проект на арх. Любомир Шинков. Тя е знаков пример за модерната архитектура след Втората световна война с изчистените си форми и обеми, просторни вътрешни пространства и скромни декоративни елементи.