От Община Пловдив уведомяват гражданите, че вече могат да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2024 г.

Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци, както и данък върху превозните средства за 2024 г. са на две равни вноски:

Първа вноска - до 01.07.2024 г. и втора вноска - до 31.10.2024 г.

От Общината напомнят, че на всички, предплатили за цялата година до 30 април, се прави отстъпка 5%.