Всички бензинови автомобили, произведени до 1998 година и дизелови -  до 2007 година да бъдат забранени за влизане в Централна градска част на Пловдив с въвеждането на Зони с ниски емисии.  Това е едно от предложенията, заложени в методиката за въвеждането на ограничителни зони. Днес Общинският съвет ще гласува предложението, с което да се утвърди програмата.  Тя е от 300 страници, като Община Пловдив плати над 150 000 лева за нея на фирмата „Соколовски’с Енвиронмент”.

Въвеждането на зоните с ниски емисии има два момента  - ограничаването на замърсяването на въздуха от автомобилния трафик и от отоплението  с твърдо гориво. Според анализите именно колите и  битовото отопление са основните замърсители, като зоните с ниски емисии трябват да обхват двете направления

Тя предлага два варианта за обхват на  зоните, като ограниченията в тях да са с началото на отоплителния сезон – 15 октомври до края му – 15 март.

Първият вариант е да се обхване суперцентъра на града с граници   бул. „България”, бул. „Цар Борис III Обединител”, бул. „Васил Априлов” и бул. „Източен”. Вторият е северната част да бъде бул. „6 септември”, с което да се намали зоната и да се създават предпоставки за задръствания в периферията на централна градска част.

Първоначалната идея бе всички коли с българската еко категория 1 да не бъдат допускани до зоните с ниски емисии. Според фирмата, която е изготвила доклада обаче това няма да доведе до сериозен резултат и за това предлагат, че към нея трябва да се добавят и колите с еко категория 2.

Това означава, че бензинови коли с Евро 1,2 и част от Евро 3 да бъдат ограничени от централна градска част – произведени до 01.01.1998 година. По-голямата резачка обаче ще бъде за дизеловите автомобили там отпадат коли дори до Евро 4 – произведени до 01.01.2007 година.

Според докладите това са близо 40% от колите в Пловдив. Ако  бъдат забранени само еко клас 1, то това са 24% от регистрираните коли на територията на Община Пловдив.  Наред със забраната на тези класове, експертите предлагат да се вдигне и цената на Синя зона, което да откаже още повече хора да се предвижват с автомобили.

Относно второто направление на практика не се предлага нищо различно от това, което се е говорило досега. В анализите си от фирмата са посочили, че забраната за отопление с твърдо гориво би имал сериозен социално-икономически ефект за хората и много  тях не могат да си го позволяват. Поради това те предлагат Община Пловдив да инвестира и да кандидатства по оперативни програми за замяната на старите уреди с еко такива. Също така градските власти да подпомагат връзването  на жилища към ТЕЦ, ако такъв минава през района им.

По методиката  им след години първата крачка е именно да се забранят печките на твърдо гориво в зони, където има прекарана топлофикация.

За да се следи спазването на ограниченията в Зоните с ниски емисии са необходими около 3 млн. лева за закупуването на хардуер и софтуер. Той трябва да следи резултатите от въвеждането на зоните, с които да се правят корекции по ограниченията.  Крайният срок за въвеждането на зоните с ниски емисии е 2025 година.