Общинският съвет в Пловдив ще гласува на втора поредна сесия предложението бившият плувен комплекс „Балона” да влезе в Годишната програма за разпореждане с имущество, като обект за даване по наем по Закона за спорта.

На последната сесия предложението не събра нужните гласове, за да се задейства процедурата за отдаването му под наем. Интерес към него има от частния спортен клуб „ВСИ”. След сесията кметът Здравко Димитров заяви, че не знае какви дейности искат да правят от спортния клуб, като каза, че става въпрос за спорт и атракции, като заведения.

„Не знам точно инвестиционното намерение, ще се срещнем с тях и ще го говорим”, каза Зико.

От спортния клуб не са казали директно в писмото си до Община Пловдив, че искат имота за направата на плувен комплекс. В мотивите си те все пак са записали, че тъй като инвестициите няма да бъдат никак малки те искат имота за 30 години през Закона за физическото възпитание и спорта, като наемът е от 50 стотинки на квадратен метър.

Припомняме, че проблемът там е, че плувен клуб „ВСИ”, или която и да е друга организация не може да вземе стария плувен комплекс „Балона”. Причината е, че почти 2/3 от терена е отреден за ушите към новия мост на река Марица, който трябва да се строи в бъдеще.

През 2020 година влиза нов ПУП, който разделя имотите, като последната част от „Балона”,  непопадаща в пътната връзка е с големина 7316 кв.м.  На практика обаче в нея фигурира по-малко от половината от големия басейн на бившия комплекс. По-голямата част от имота е огромна зелена площ, която е извън оградата на плажа и граничи с тенис кортовете.

Ако бъде отдаден този терен, то наемателите ще имат право да го оградят и  да реализират собствени инвестиционни намерения в рамките на следващите 30 години. На него не може да се реализира друго строителство, освен за спортна инфраструктура и обекти тип барове и ресторанти.

Остатъкът от имота на бившия комплекс "Балона"

Ухото на бъдещия мост над Марица