Общинският съвет в Пловдив ще гледа предложение, с което ще се променят трите договора на градския транспорт. В момента 29-те линии се обслужват през тях, като те са разпределени между 6 компании.  По предложение на кмета Здравко Димитров утре ще се направят корекции на графите за определяне на пределните разходи за километър. Именно чрез тях се определят и субсидиите и компенсациите, които получават превозвачите. По най-стария договор пределния разход на км ще бъде вдигнат с 10% или 19 стотинки, а по другите два с 8% или около 20 ст. на км.

Последният договор от 2021 година позволява на превозвачите да имат пределни разходи 2,42 лева на километър, а субсидиите и компенсациите се изчисляват на базата на разликата между приходите и разходите за един изминат километър.

Поради повишаването на цените на горива, осигуровки и други разходи, все още в Пловдив автобусите се движат с COVID разписание. На практика това е 20% по-малко от действителната транспортна схема на града.

Тогава решението бе за намаляване броя на колите по линии №№1, 4, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 44, 93, 99, 113 и 222 в маршрутните разписания от общинската транспортна схема, като се спази интервала между колите сутрин от 06:30 ч. до 09:30 ч и от 16:30 ч. до 19:30 ч. на 10-12 минути; от 09:30 ч. до 16:30 ч. на 15 минути; от 05:00 ч. до 06:30 ч. и от 19:30 ч. до 23:00 ч. на 20 минути, съгласно приложените маршрутни разписания с направените изменения и допълнения.

Временните COVID разписания на автобусите в Пловдив се оказаха постоянниПревозвачите още не били готови да върнат редовните маршрути от транспортната схема

Според шефа на ОКТ Георги Стоилов с вдигането на пределните разходи за километър, превозвачите ще могат да вземат повече субсидии и компенсации, като и веднага след това могат да се върнат редовните разписания на автобусите и да няма толкова големи паузи между автобусите извън т.нар. час пик. Тази година само от общинския бюджет са приготвени 10 млн. лева за субсидии, при годишни  разходи от около 27 млн. лева.

Стоилов заяви, че превозвачите са започнали да осветляват приходите си, както и реалните разходи.

„ През 2019 и 2020 година превозвачите заявяваха, че имат по 30 000 – 40 000 лева от т.нар. други приходи, които са реклами. За 2021 година тези приходи са отчетни от 679 000 лева, като видимо е огромна разлика. Взаимодействаме и с НАП да се следят за нещата по счетоводството, които ние не можем да контролираме по разходите”, каза Стоилов.

По думите му контролът ще се затяга все повече, а и самите превозвачи са склонни да го направят – както за видеонаблюдение в автобусите, така и за дебитометри в резервоарите.

Друго важно решение, което ще бъде взето по договорите е превозвачи да могат да си прехвърлят линии, когато са в един консорциум. Според действащите договори, превозвач не може да прехвърли линията на друг от консорциума. Единият трябва да изпадне в несъстоятелност, за да бъдат взети линиите му от другите.

„Имаме проблеми при някои линии, едната, от които е с номер 10. Тя не се обслужва редовно от „Хеброс бус”. От фирмата са съгласни да я прехвърлят на някои от другите участници в консорциума. Именно така ще бъде променен договорът със съгласие на всички в обединението да се прехвърлят линии, за да се обслужват по-добре”, каза шефът на „Организация и контрол на транспорта”.