S-bahn проектът за изграждане на градска железница в Пловдив е все по-обсъждана възможност за града, след като част от инвестициите по него бяха включени в Плана за възстановяване и устойчивост. Градската железница все по-често присъства в говоренето на управляващите на Пловдив и като единствено глобално, но и по-дългосрочно решение, за транспортните проблеми на града и региона.

Припомняме, че закупуването на т.н. железопътен подвижен състав беше включено в Плана за възстановяване и устойчивост. Мярката за поръчка и внедряване на жп състав с нулеви емисии за крайградски и междурегионални превози не се изчерпва до Пловдив, а включва изграждане на такива s-bahn системи и в София и други населени места.

Според последните Приложения към Плана за възстановяване този проект е предвиден за първото тримесечие на 2023 година. А за да се поиска финансиране по него трябва да бъдат подписани договори след открита публична и недискриминационна и конкурентна процедура за възлагане за закупуване на:

— 42 електрически мотрисни влака (ЕМВ) за пътнически услуги в крайградския транспорт с максимална скорост от 160 km/h, оборудвани с бордова апаратура за ERTMS

— 7 двуетажни ЕМВ с минимален капацитет от 300 места за сядане и 35 едноетажни ЕМВ с минимален капацитет от 200 места за сядане;

— 20 влакови композиции с двустранно (бутанетеглене) управление за междурегионален транспорт, включително оборудвани с бордова апаратура за ERTMS локомотиви с максимална скорост от 200 km/h;

— 18 дистанционно управлявани маневрени локомотива с акумулаторна батерия.

 

С другите думи трябва да бъдат обявени една или повече обществени поръчки за конкретния жп състав, които да завършат с избран изпълнител и да не бъдат обжалвани пред КЗК, за да може този етап да бъде изпълнен и да се поискат парите от Европа по Плана за възстановяване. Ако пък бъдат обжалвани, трябва да има произнасяне на КЗК, че са законосъобразни. Едва при избран изпълнител и приключили изчерпателно процедури, ако има такива в КЗК, ще може да се пристъпи и към реализиране на конкретния проект. 

Институцията, която трябва да открие една или повече обществени поръчки според зависи дали закупуването ще бъде разделено на обособени позиции или на различни поръчки, е Министерство на транспорта и съобщенията. В този смисъл Министерството ще стане собственик на влаковите композиции.

Интересен момент е, че съгласно договора за задължението за извършване на обществена услуга собствеността трябва да не може да бъде прехвърлена на избраното железопътно предприятие. С други думи жп дружеството, което ще бъде оператор на превозите, ще бъде само ползвател. Друг е въпросът обаче дали съответните влакови композиции могат да бъдат прехвърлени в общински активи - например към Община Пловдив. 

Въвеждането в експлоатация пък е предвидено за първото тримесечие на 2026 година. До тогава не просто влаковете трябва да пристигнат, но и да функционират, което значи, че тряжбва да е сключен договор за обществена услуга, който пък се случва на база конкретна процедура за възлагане. Предоставянето за ползване от оператор - жп дружесто например, ще бъде безплатно, но Министерството ще има право да си го получи обратно и да го предостави на следващ оператор. 

Какво предвижда Планът? 

Идеята на закупуването на мотрисите и други транспортни елементи с нулеви емисии е да се подобри мобилността и да се намалят вредните емисии.

Освен закупуването на подвижния състав се предвижда реализацията на мерки за подобряване на организацията за експлоатация на влаковете в страната, както и създаване на механизъм за поддръжка на новозакупените влакове. По отношение на новозакупения подвижен състав е предвидено възлагането на дейностите по неговата поддръжка за период от 15 години, като те обаче ще се покриват със собствени средства. Това ще гарантира, че влаковете ще могат да се експлоатират пълноценно и нивото на обслужване ще бъде обект на постоянен контрол.

Крайградските райони на Пловдив са с интензивен трафик, който създава сериозни поблеми за придвижването в града. Причината е, че ежедневно хората от близки населени места пътуват към Плодвив, а после и обратно до домовете си. Огромен е броят на работещите в Индустриалните зони, които в масовия случай извършват точно срещуположно движение - от града към зоните и обратно.  Градският транспорт обаче е организиран само в рамките на общината. 

Припомняме, че според анализ вдоклада най-натовареното направление в района на Пловдив е връзката с Асеновград. Следващото по натоварване направление е това между Пазарджик и Димитровград. Макар и по-слабо спрямо другите две, направлението до Карлово също генерира съществен трафик, особено по отношение на ежедневните трудови пътувания. Заедно с горепосочените проблеми на трудовата миграция, това създава ежедневни тапи на входно-изходните артерии на Пловдив и по големите булеварди.  Железопътният транспорт има добри предпоставки да предложи алтернатива, но към момента слабата честота на обслужваните направления, както и ограничения подвижен състав не позволяват подобрение в тази насока.

Така за Пловдив се предвиждат 7 жп състава по трасето Карлово - Пловдив - Асеновград, които да се движат на интервали между 20 и 60 минути. На час пък се предвижда да се движат 6 мотриси по направлението Пазарджик - Димитровград и 3 по пътя Пловдив - Белозем.

Ето и схема за транспорта на Пловдив: 

Необходимият подвижен състав за обслужване на направленията в посочения честотен диапазон е следният:

  • 7 бр. двуетажни мотрисни влакове с минимален капацитет на седящи места 300 бр.
  • 35 бр. едноетажни мотрисни влакове с минимален капацитет на седящи места 200 бр.

Повече от ясно е обаче, че тези линии не изпълняват смисъла на т.н. S-bahn на Пловдив, така както той е презентиран от местните власти. Просто защото това не представлява градска железница в смисъла, който първоначално беше влаган в това, а разширени по-чести междуградски курсове. 

Освен това е изключен много важен момент за градската железница е, че към момента не са предвидени средства за инфраструктура - естакади, паркинги по системата Park&Ride (паркирай и пътувай), спирки и т.н. По Плана за възстановяване всички тези мотриси трябва да се движат по същестуващи трасета от TEN-T мрежата /Трансевропейска транспортна мрежа/. Част от жп мрежата в момента се модернизира по други европейски програми. 

S-bahn ли е спасението на Пловдив? Бизнесът и местната власт в спор за липсата на нормален транспортОсновният риск обаче е Пловдив да се превърне в София, посочи зам.-кметът Стефан Стоянов

Проектът за S-Bahn на Пловдив: 6 линии до 11 населени места, без прелези по "Копривщица" и връзка Тракия – ФилиповоВкарването на градската железница в Плана за възстановяване и устойчивост ще донесе стотици милиони евро в Пловдив