Върховният касационен съд отмени условната присъда на бившият шеф на Онкодиспансера в Пловдив д-р Красимир Вальов и го обяви за невинен. Магистратите го оправдаха по повдигнатото му обвинение за това, че като длъжностно лице, управител на „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, не е положил достатъчно грижи при закупуването на томограф и е нанесъл щети в размер на повече от 254 000 лева на управляваното от него дружество.

Д-р  д-р Красимир Вальов  беше оневинен от Пловдивския окръжен съд, но по протест на прокуратурата делото беше внесено за разглеждане в Апелативен съд – Пловдив. След проведено самостоятелно съдебно следствие на 07.07.2020 г. Пловдивският апелативен съд отмени присъдата на Окръжен съд – Пловдив в оправдателната й част, като вместо това осъди  д-р Красимир Вальов на три години условно с пет години изпитателен срок и глоба от 2 000 лева.

ВКС приема в своето решение, че начинът, по който е формулирано обвинението, изначално изключва възможността да бъде ангажирана наказателна отговорност на Вальов В обвинителния акт е направен неуспешен опит за конкретизиране на дължимото поведение на длъжностното лице в случая. Не са посочени действията, които е следвало да се предприемат, за да не се стигне до причиняването на щети на търговското дружество.

Относно липсата на проучване за прогнозна цена на томографите в страната по време на инкриминираното деяние, от ВКС смятат, че Вальов е направил проверка в публичния регистър на Агенцията за обществени поръчки за минали години на цените на сключените договори за доставка на подобна апаратура и въз основа на докладна, изготвена от икономиста на отдел „Обществени поръчки“ на КОЦ-Пловдив, докторът е внесъл предложение до кмета на община Пловдив за разрешение за закупуване на компютърен томограф на цена от 900 000 до 950 000 лева и е получил такова. Съдът приема, че К.В. е потърсил съвет и е получил разрешение не от какъвто и да е било орган, а от принципала и едноличен собственик на капитала на управляваното от него дружество.

От друга страна подсъдимият е напуснал КОЦ-Пловдив на 24.11.2016 г., а на 19.12.2016г. е сключен договор за доставка на томографа. Според върховните магистрати новият управител е имал достатъчно време да установи претендираните от прокуратурата допуснати нарушения и да прекрати обществената поръчка. Това не е сторено, а е сключен договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.

ВКС намира, че инкриминираното неполагане на „достатъчно грижи“ при откриването на обществена поръчка, взето в изпълнение на решението на колективен орган, от което да са последвали значителни щети за дружеството, води до обективно несъставомерност на деянието, предмет на наказателно производство.

Шефът на Онкото д-р Красимир Вальов подаде оставка! Сълзи в залата на Общинския съвет СНИМКИ+ВИДЕОТотев: Превърнахме политиката в медийна политика - уволняваме чрез медиите