Министерство на околната среда и водите иска още четири зони, част от които попадащи в област Пловдив, да бъдат обособени като защитени зони и съответно да бъдат подвластни на регулациите на Европейската екологична мрежа Натура 2000.

От екоминистерството представиха проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - „Родопи-Западни“, „Средна гора“, „Централен-Балкан - буфер“ . За защитената зона на "Централен балкан" пък се предвиждат изменения по отношение на опазване на дивите птици в района. 

Преди около месец бяха представени и другите проекти за вкарване на част от планинските райони в защитени зони - „Трилистник“,  „Река Въча-Тракия“, „Река Стряма“, „Родопи-Средни“ и „Родопи - Източни“, отново за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

На практика в трите зони "Родопи -Западни", "Родопи-Средни" и "Родопи-Източни" попада почти цялата зона на Родопа планина, като са изключени само най-близките до Пловдив села в подножието на града. 

В границите на защитената зона се забраняват много дейности като каране на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии, промяна на начина на трайно ползване на ливади, пасища и т.н., сериозна промяна в ландшафта, сериозно замърсяване от промишленост или от друг вид, добив на големи количества дървесина и биомаса и др.

Ето и обхвата на зоните, касещи Родопите: 

- защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ /с обща площ  2 728 543,356 дка/, разположена в землищата на с. Гостун, с. Осеново, община Банско, област Благоевград, с. Горно Дряново, с. Дебрен, с. Долно Дряново, с. Ковачевица, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с. Осиково, с. Рибново, с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, с. Елешница, община Разлог, област Благоевград, с. Ваклиново, с. Долен, с. Жижево, с. Кочан, с. Крибул, с. Осина, с. Плетена, с. Сатовча, с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград, с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, гр. Батак, с. Нова махала, с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, гр. Брацигово, с. Жребичко, с. Равногор, с. Розово, община Брацигово, област Пазарджик, с. Бозьова, гр. Велинград, с. Грашево, с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Дорково, гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, с. Медени поляни, с. Побит камък, гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик, с. Косово, община Асеновград, област Пловдив, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, с. Лилково, с. Ситово, с. Скобелево, община Родопи, област Пловдив, с. Борино, с. Буйново, с. Кожари, с. Чала, с. Ягодина, община Борино, област Смолян, с. Беден, с. Брезе, с. Водни пад, с. Грохотно, с. Гьоврен, гр. Девин, с. Жребево, с. Кестен, с. Лясково, с. Михалково, с. Осиково, с. Селча, с. Стоманево, с. Триград, с. Чуруково, община Девин, област Смолян, с. Барутин, с. Бръщен, гр. Доспат, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча, с. Чавдар, община Доспат, област Смолян, с. Равнината, гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян, с. Арда, с. Билянска, с. Бориково, с. Буката, с. Букаците, с. Вълчан, с. Върбово, с. Гела, с. Горна Арда, с. Киселчово, с. Кошница, с. Кремене, с. Магарджица, с. Могилица, с. Мугла, с. Полковник Серафимово, с. Речани, с. Сивино, с. Сливово, с. Смилян, гр. Смолян, с. Солища, с. Средок, с. Стойките, с. Турян, с. Чокманово, с. Широка лъка, община, Смолян, област Смолян, с. Забърдо, с. Зорница, с. Малево, с. Орехово, с. Хвойна, гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян;

- защитена зона BG0001032 „Родопи - Източни“, разположена в землищата на с. Вълчанка, с. Горно Къпиново, с. Долно Къпиново, с. Дрангово, с. Кран, с. Кремен, с. Кукуряк, с. Лозенградци, с. Малкоч, с. Орлица, с. Пловка, с. Стрижба, с. Тихомир, с. Царино, с. Чакаларово, с. Чорбаджийско, с. Шумнатица, община Кирково, област Кърджали, с. Аврен, с. Багрилци, с. Бараци, с. Благун, с. Бойник, с. Бряговец, с. Бук, с. Вранско, с. Голям Девесил, с. Голяма Чинка, с. Голямо Каменяне, с. Горна кула, с. Горни Юруци, с. Гривка, с. Гулийка, с. Гулия, с. Девесилово, с. Джанка, с. Доборско, с. Долна кула, с. Долни Юруци, с. Дъждовник, с. Егрек, с. Звънарка, с. Златолист, с. Калайджиево, с. Каменка, с. Кандилка, с. Качулка, с. Ковил, с. Кожухарци, с. Котлари, с. Красино, гр. Крумовград, с. Къклица, с. Лещарка, с. Лимец, с. Луличка, с. Малка Чинка, с. Малко Каменяне, с. Малък Девесил, с. Метлика, с. Морянци, с. Овчари, с. Орех, с. Орешари, с. Падало, с. Пашинци, с. Пелин, с. Перуника, с. Подрумче, с. Полковник Желязово, с. Поточница, с. Рибино, с. Рогач, с. Ручей, с. Самовила, с. Сбор, с. Синигер, с. Скалак, с. Сладкодум, с. Стари чал, с. Стражец, с. Странджево, с. Студен кладенец, с. Сърнак, с. Тинтява, с. Токачка, с. Тополка, с. Хисар, с. Храстово, с. Чал, с. Черничево, с. Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, с. Бяла поляна, с. Висока поляна, с. Вишеград, с. Глухар, с. Гняздово, с. Долище, с. Жинзифово, с. Звезделина, с. Зорница, с. Калоянци, с. Конево, гр. Кърджали, с. Лисиците, с. Майсторово, с. Мъдрец, с. Островица, с. Панчево, с. Перперек, с. Повет, с. Сватбаре, с. Седловина, с. Скалище, с. Чифлик, с. Широко поле, община Кърджали, област Кърджали, с. Ауста, с. Багрянка, с. Биволяне, с. Врело, с. Гургулица, с. Джелепско, с. Друмче, с. Звездел, с. Карамфил, с. Конче, с. Кос, с. Кременец, с. Лале, с. Летовник, с. Момина сълза, с. Нановица, с. Неофит Бозвелиево, с. Обичник, с. Пазарци, с. Пиявец, с. Плешинци, с. Постник, с. Равен, с. Ралица, с. Свобода, с. Седефче, с. Синделци, с. Соколино, с. Татул, с. Чайка, с. Чомаково, с. Чуково, община Момчилград, област Кърджали, с. Бели дол, с. Белополци, с. Белополяне, с. Ботурче, с. Брусино, с. Бубино, с. Бялградец, с. Ветрушка, с. Вис, с. Глумово, с. Горно Луково, с. Горноселци, с. Горско, с. Гугутка, с. Долно Луково, с. Долноселци, с. Драбишна, с. Железари, с. Железино, гр. Ивайловград, с. Казак, с. Камилски дол, с. Карловско, с. Кобилино, с. Кондово, с. Конници, с. Костилково, с. Ламбух, с. Ленско, с. Мандрица, с. Меден бук, с. Нова ливада, с. Одринци, с. Орешино, с. Пашкул, с. Планинец, с. Плевун, с. Покрован, с. Попско, с. Пъстроок, с. Розино, с. Сборино, с. Свирачи, с. Сив кладенец, с. Славеево, с. Соколенци, с. Хухла, с. Черни рид, с. Черничино, с. Чучулига, община Ивайловград, област Хасково, с. Вълче поле, с. Дъбовец, с. Малко градище, община Любимец, област Хасково, с. Бориславци, с. Брусевци, с. Габерово, с. Голяма долина, с. Горни Главанак, с. Горно поле, с. Долни Главанак, с. Долно Съдиево, с. Ефрем, с. Златоустово, гр. Маджарово, с. Малки Воден, с. Малко Брягово, с. Малко Попово, с. Румелия, с. Селска поляна, с. Сеноклас, с. Тополово, община Маджарово, област Хасково, с. Мезек, с. Сива река, община Свиленград, област Хасково, с. Бял кладенец, с. Войводенец, с. Голобрадово, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Долно Черковище, с. Маджари, с. Пчелари, с. Рабово, с. Светослав, с. Тънково, община Стамболово, област Хасково, с. Болярски извор, с. Върбово, с. Орешец, с. Славяново, община Харманли, област Хасково;

- защитена зона BG0001031 „Родопи - Средни“, разположена в землищата на с. Аврамово, с. Ахрянско, с. Башево, с. Боровица, с. Бял извор, с. Горно Прахово, с. Дойранци, с. Дядовци, с. Китница, с. Кроячево, с. Латинка, с. Любино, с. Песнопой, с. Рибарци, с. Русалско, с. Сполука, с. Стар читак, с. Стояново, с. Търносливка, община Ардино, област Кърджали, с. Върбенци, с. Голяма бара, с. Илиница, с. Ненково, с. Пъдарци, с. Ходжовци, с. Чеганци, община Кърджали, област Кърджали, с. Бакалите, с. Безводно, с. Бели вир, с. Беснурка, с. Боровско, с. Босилица, с. Водач, с. Войново, с. Габрово, с. Даскалово, с. Дядовско, с. Женда, с. Житница, с. Йончово, с. Каняк, с. Комунига, с. Куцово, с. Мурга, с. Небеска, с. Новоселище, с. Ночево, с. Паничково, с. Русалина, с. Соколите, с. Средска, с. Черна нива, с. Яворово, община Черноочене, област Кърджали, гр. Асеновград, с. Бачково, с. Бор, с. Врата, с. Горнослав, с. Добростан, с. Долнослав, с. Жълт камък, с. Косово, с. Лясково, с. Мостово, с. Мулдава, с. Нареченски бани, с. Новаково, с. Орешец, с. Сини връх, с. Тополово, с. Три могили, с. Узуново, с. Червен, община Асеновград, област Пловдив, с. Добралък, с. Яврово, община Куклен, област Пловдив, с. Белица, с. Борово, с. Джурково, с. Дряново, с. Здравец, с. Лъкавица, гр. Лъки, с. Манастир, с. Югово, община Лъки, област Пловдив, с. Брягово, с. Буково, с. Воден, с. Драгойново, с. Езерово, с. Искра, община Първомай, област Пловдив, с. Баните, с. Босилково, с. Вишнево, с. Вълчан дол, с. Глогино, с. Гълъбово, с. Давидково, с. Две тополи, с. Дебеляново, с. Загражден, с. Кръстатица, с. Малка Арда, с. Оряховец, с. Планинско, с. Рибен дол, с. Сливка, с. Стърница, община Баните, област Смолян, с. Кутела, с. Момчиловци, с. Петково, с. Славейно, община Смолян, област Смолян, с. Богутево, с. Павелско, с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян, с. Бодрово, с. Горски извор, с. Светлина, община Димитровград, област Хасково, с. Ангел войвода, с. Боян Ботево, с. Брястово, с. Караманци, с. Колец, с. Минерални бани, с. Сираково, с. Спахиево, с. Сусам, с. Сърница, с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково, с. Въгларово, с. Гарваново, с. Клокотница, с. Николово, гр. Хасково, община Хасково, област Хасково;

В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочените в проекто-заповедите за обявяване на защитени зони  „Родопи-Западни“,  „Средна гора“,  „Централен-Балкан - буфер“ и на проекто-заповедта за изменение и допълнение на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000494 „Централен-Балкан“.