Назначеният от служебното правителство директор на ВиК – Пловдив Огнян Кулишев пусна още една многомилионна поръчка на водното дружество.  Предметът й е „Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на територията на град Пловдив и област Пловдив”, а  прогнозната й стойността е внушителните 12 млн. лева за 4 години.  Това е с близо 30% по-висока стойност от сегашния договор, който е със същия предмет  и е подписан през пролетта на 2018 година.

Тогава ВиК – Пловдив подписа договор с консорциум „Път-Гарант” с прогнозна стойност 9 млн. лева. Увеличенията на цените обаче са накарали  водното дружество да пусне по-висока прогнозна стойност на дейностите.

В мотивите е написано, че  процедурата се открива с цел да се осигури възстановяване на пътните настилки, които са с нарушена цялост след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на територията на град Пловдив и област Пловдив за 4 години.

Ремонтите са на територията на областта, на която се експлоатира над 4 340 км водопроводна мрежа и над 1000 км канализационна мрежа.

Средногодишното количество възстановена пътна настилка за периода 2019 - 2021 г. е 31 430 кв. м асфалтови настилки общо, 10 640 кв. м друг вид настилки съотносими към предмета на поръчката.  На практика изразходването на средствата ще зависи най-много от броя и естеството на авариите, които ще се случат в следващите години.

Друг е въпросът дали отново не се бърза отново с тази поръчка, предвид смяната на правителството и разпределението на министерствата сред коалиционните партньори.  Преди дни служебният министър Гроздан Караджов смени изцяло ВиК – Холдинга и промени структурата му. Очаква се промени да им в управителите на редица места сред водните дружества. Действащият договор има диапазон за още 4 месеца. Друго, което прави впечатление е, че срокът за приемане на оферти е по-малък от месец, като обичайно за такива поръчки се дава поне 30 дни, за да може фирми да оформят своята документация.