ВиК-Пловдив е с нов директор. Начело на пловдивската държавна компания “Водоснабдяване и канализация” ЕООД застава дългогодишният главен инженер Антон Гълъбов.  Той ще поеме поста от инж. Огнян Кулишев.

Гълъбов заемаше поста на говорител на водното дружество, като стажът му в компанията е 17 години.

Основание за смяната на ръководството е незадоволителното финансово управление в последните две години., довело до непокритата загуба на дружеството в размер на над 16 млн.лв. 

По същата причина е сменено и управлението на ВиК София. 

ВиК Холдингът анализира реалното финансово състояние на всички дъщерни дружества и предлага мерки за оздравяване на операторите. 

Целта е реформа, с реални мерки за финансово стабилизиране и управление, модернизация на водопреносните и канализационните мрежи, намаляване на загубите и предоставянето на по-качествени услуги. 

 

 

 

 

 Снимка: Подбалкански Новинар